Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Проследяване на CO2 в класните стаи

Сензорите за CO2 на „Сентера“ следят качеството на въздуха в класните стаи на училище в Синт-Никлаас в Белгия. Постоянното измерване и контрол на концентрацията на въглероден диоксид намаляват риска от разпространение на вируса КОВИД-19.
Проследяване на CO2 в класните стаи
   
Значение на измерването и контрола на CO2 в затворени помещения.
Въглеродният диоксид (СО2) е газ, който издишаме. Неговите нива дават полезна информация за качеството на въздуха в затворени помещения. Високите стойности на CO2 показват, че в помещението има недостиг на свеж въздух и е необходимо проветряване или увеличаване на капацитета на вентилационната система. Ако в класната стая се доставя достатъчно чист въздух, вероятността от разпространяване на КОВИД-19 чрез аерозоли е значително по-малка.
   
Има ли достатъчно свеж въздух в класната стая?
В случай че няма достатъчен приток на свеж въздух, концентрацията на CO2 в класната стая може бързо да се увеличи. Това се установява лесно със сензор за CO2. Ако концентрацията на CO2 е под 1.200 ppm, количеството свеж въздух е достатъчно, но е препоръчително да се осигури допълнителна вентилация, когато стойностите са в диапазона от 900 до 1.200 ppm.
   
Избор на подходящи устройства за измерване на CO2 в класните стаи.
За ръководството на училището не беше лесно да намери надежден доставчик на сензори за CO2. Много от производителите на измервателни уреди за CO2 предлагат датчици с малка прецизност, което ги прави неподходящи. Това често означава, че те трябва да се калибрират всяка година, което генерира допълнителни разходи за поддръжка. Като се има предвид големия брой класни стаи, правилният избор на доставчик бе от съществено значение. Взимайки предвид значителния професионален опит на „Сентера“ в сферата на ОВК индустрията, училището реши да се довери на нашите решения за контрол на качеството на въздуха в затворени помещения. Благодарение на сътрудничеството си със „Сентера“ техните класни стаи вече са оборудвани с професионални сензори за CO2 с голяма прецизност, които се калибрират автоматично. Освен концентрацията на CO2, датчиците още измерват температура, относителната влажност и ниво на осветеност. Това прави възможно съставянето на пълна картина за качеството на въздуха в затвореното пространство и създаване на идеална среда за ученици и учители.
   
Визуализация на нивата на CO2.
За да се измери концентрацията на CO2 във възможно най-много класни стаи са избрани стандартните сензори за CO2. Нивото на CO2 във всяка стая се визуализира чрез LED светлини (зелена, жълта и червена). В случай на висока концентрация, вграденият зумер може да генерира звукова аларма. Захранването на сензорите е 230 V, което опростява тяхната инсталацията и разпределянето им в сградата. Има възможност по-късно да се инсталира и TFT сензорен дисплей, който да показва измерените стойности. Друга функция, която може да се добави, е записът на данни. Сензорите могат да бъдат взаимно свързани чрез протокола за комуникация Modbus RTU. С инсталирането на интернет гейтуей измерените стойности на всички свързани сензори могат да се проследяват онлайн чрез ОВК-портала SenteraWeb. Посредством тази платформа е възможно и да се записват данни, да се променят настройки и да се следят параметрите на всички датчици в училището.
   
Професионални сензори за CO2 във Вашето училище.
Със своя опит от повече от две десетилетия в сектора на системите за ОВК, „Сентера“ предлага широк спектър от продукти и решения. Нашите устройства са базирани на модулна концепция. Стандартните сензори за CO2 могат да работят самостоятелно или да бъдат свързани чрез протокола за комуникация Modbus RTU. Допълнителното инсталиране на TFT дисплей позволява визуализацията на измерените стойности от различните сензори. Запис на данни и дистанционен контрол също са налични чрез интернет гейтуей. Свържете се с нас за повече информация.
Скорошни новини
20.10.2023
Последната иновация на Sentera
Последната иновация на Sentera Нарастващото значение на ОВиК системите, когато става въпрос за отопление или охлаждане на големи офиси, промишлени, обществени или жилищни сгради, доведе до търсенето на все по-сложни и усъвършенствани решения за управление. Необходимостта от бързо и ефективно движение на въздуха, безпроблемно улесняваща както процесите на охлаждане, така и на отопление в рамките на единна цялостна ОВиК рамка, стои като стержен в търсенето на оптимално управление на вътрешния климат. Добрите стари променливотокови двигатели бяха широко използвани за поддържане на въздушна движеща сила, но поради техния недостатък да работят само на пълна мощност, те не са по-добрият избор в днешно време. Преходът от AC двигатели към усъвършенстваните EC двигатели представлява логичен и разумен избор, изпълнен с многостранни предимства, включително намаляване на шума, прецизен контрол върху околната среда, ефективност на разходите и повишена производителност на системата. Една от най-новите разработки на Sentera е серията ECMF8 регулатори на скоростта на вентилатора. Те могат да управляват един или два EC мотора или VFD, поради което ги наричаме „двойни“. Серията е универсално решение, състоящо се от 3 продуктови версии - ECMF8-AO –DM, ECMF8-AO –WF, ECMF8-AO –EW, всяка от които включва различни опции за управление. >>>
20.09.2023
Управление на обороти спрямо околната температура
Управление на обороти спрямо околната температура Предназначени са за отопление и охлаждане серията регулатори GTH e оборудванa с автотрансформатор(и), регулирайки скоростта в автоматичен или ръчен режим (в пет стъпки). >>>
21.08.2023
Новият контролер на Sentera за кръгли клапи
Новият контролер на Sentera за кръгли клапи Следвайки най-добрите практики в ОВиК индустрията ние проектирахме новата серия от кръгли моторизирани клапи с електрическо управление, включващи и контрол на диференциалното налягане. >>>
31.07.2023
Детектори за запушени или замърсени въздушни филтри
Детектори за запушени или замърсени въздушни филтри Новите продукти на Sentera от серията FIM са детектори за въздушни филтри в системи и инсталации за климатизация и вентилация. Предлагат се модели с един (FIM1), или два (FIM2) сензора за диференциално налягане. Разликите в налягането от двете страни на филтъра показват неговото ниво на замърсяване. Детекторите с два датчика са разработени специално за рекуператори, поради факта че по-голямата част от тези устройства разполагат с два филтъра. >>>
15.05.2023
ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация
ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация През последните години значението на ефективните вентилационни системи в сградите става все по-голямо. Лошата вентилация не само води до неудобство за хората, намиращи се в затворени помещения, но също така оказва отрицателно въздействие върху тяхното здраве и чувство за комфорт. Контролираната вентилация въз основа на заетостта и нивата на активност в сградата е един от най-добрите начини за осигуряване на удобството и комфорта на обитателите. Това е полето, където интелигентните и многофункционални ОВиК сензори играят съществена роля. >>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.