Sprite icons
Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Проследяване на CO2 в класните стаи

Сензорите за CO2 на „Сентера“ следят качеството на въздуха в класните стаи на училище в Синт-Никлаас в Белгия. Постоянното измерване и контрол на концентрацията на въглероден диоксид намаляват риска от разпространение на вируса КОВИД-19.
Проследяване на CO2 в класните стаи
   
Значение на измерването и контрола на CO2 в затворени помещения.
Въглеродният диоксид (СО2) е газ, който издишаме. Неговите нива дават полезна информация за качеството на въздуха в затворени помещения. Високите стойности на CO2 показват, че в помещението има недостиг на свеж въздух и е необходимо проветряване или увеличаване на капацитета на вентилационната система. Ако в класната стая се доставя достатъчно чист въздух, вероятността от разпространяване на КОВИД-19 чрез аерозоли е значително по-малка.
   
Има ли достатъчно свеж въздух в класната стая?
В случай че няма достатъчен приток на свеж въздух, концентрацията на CO2 в класната стая може бързо да се увеличи. Това се установява лесно със сензор за CO2. Ако концентрацията на CO2 е под 1.200 ppm, количеството свеж въздух е достатъчно, но е препоръчително да се осигури допълнителна вентилация, когато стойностите са в диапазона от 900 до 1.200 ppm.
   
Избор на подходящи устройства за измерване на CO2 в класните стаи.
За ръководството на училището не беше лесно да намери надежден доставчик на сензори за CO2. Много от производителите на измервателни уреди за CO2 предлагат датчици с малка прецизност, което ги прави неподходящи. Това често означава, че те трябва да се калибрират всяка година, което генерира допълнителни разходи за поддръжка. Като се има предвид големия брой класни стаи, правилният избор на доставчик бе от съществено значение. Взимайки предвид значителния професионален опит на „Сентера“ в сферата на ОВК индустрията, училището реши да се довери на нашите решения за контрол на качеството на въздуха в затворени помещения. Благодарение на сътрудничеството си със „Сентера“ техните класни стаи вече са оборудвани с професионални сензори за CO2 с голяма прецизност, които се калибрират автоматично. Освен концентрацията на CO2, датчиците още измерват температура, относителната влажност и ниво на осветеност. Това прави възможно съставянето на пълна картина за качеството на въздуха в затвореното пространство и създаване на идеална среда за ученици и учители.
   
Визуализация на нивата на CO2.
За да се измери концентрацията на CO2 във възможно най-много класни стаи са избрани стандартните сензори за CO2. Нивото на CO2 във всяка стая се визуализира чрез LED светлини (зелена, жълта и червена). В случай на висока концентрация, вграденият зумер може да генерира звукова аларма. Захранването на сензорите е 230 V, което опростява тяхната инсталацията и разпределянето им в сградата. Има възможност по-късно да се инсталира и TFT сензорен дисплей, който да показва измерените стойности. Друга функция, която може да се добави, е записът на данни. Сензорите могат да бъдат взаимно свързани чрез протокола за комуникация Modbus RTU. С инсталирането на интернет гейтуей измерените стойности на всички свързани сензори могат да се проследяват онлайн чрез ОВК-портала SenteraWeb. Посредством тази платформа е възможно и да се записват данни, да се променят настройки и да се следят параметрите на всички датчици в училището.
   
Професионални сензори за CO2 във Вашето училище.
Със своя опит от повече от две десетилетия в сектора на системите за ОВК, „Сентера“ предлага широк спектър от продукти и решения. Нашите устройства са базирани на модулна концепция. Стандартните сензори за CO2 могат да работят самостоятелно или да бъдат свързани чрез протокола за комуникация Modbus RTU. Допълнителното инсталиране на TFT дисплей позволява визуализацията на измерените стойности от различните сензори. Запис на данни и дистанционен контрол също са налични чрез интернет гейтуей. Свържете се с нас за повече информация.
Скорошни новини
15.05.2023
ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация
ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация През последните години значението на ефективните вентилационни системи в сградите става все по-голямо. Лошата вентилация не само води до неудобство за хората, намиращи се в затворени помещения, но също така оказва отрицателно въздействие върху тяхното здраве и чувство за комфорт. Контролираната вентилация въз основа на заетостта и нивата на активност в сградата е един от най-добрите начини за осигуряване на удобството и комфорта на обитателите. Това е полето, където интелигентните и многофункционални ОВиК сензори играят съществена роля. >>>
10.04.2023
Следене и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения
Следене и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения Следенето и контролът на достъпа на чист и свеж въздух в помещенията са важни както за комфорта на обитателите, така и за тяхното здраве. В затворените пространства е необходима достатъчна вентилация, за да се сведе до минимум риска от разпространяване на вирусни заболявания. И все пак контролът и подаването на достатъчно свеж въздух в сградите не е лесна задача. Ето защо Sentera разработи значителен брой ОВиК сензори и цялостни решения, които вече може да се контролират напълно дистанционно, посредством онлайн ОВиК платформата SenteraWeb. IoT за ОВиК приложения. >>>
02.03.2023
Нов продуктов каталог на Sentera
Нов продуктов каталог на Sentera От 1997 г., Sentera е предприятие лидер в сферата на разработването, създаването и производството на регулатори на скорост на вентилатори. Също така, през последните две десетилетия Sentera положи огромни усилия и инвестиции и отбеляза съществен напредък в областта на развитието и изработката на цялости системи и решения за климатизация и вентилация, ОВиК трансмитери, сензори и контролери, мрежи Modbus, както и IoT за ОВиК приложения. Всички тези продукти са изцяло проектирани и изработени от Sentera и се отличават с тяхното високо качество и практичност, постигнати чрез прилагането на най-модерните и иновативни европейски и световни технологии. Възможностите за комбиниране на множеството продукти на Sentera в различни решения помагат на нашите клиенти да постигнат най-добрите резултати при създаването, следенето и контролирането на всякакъв вид ОВиК системи и инсталации. >>>
16.01.2023
ОВиК сензорите на Sentera
ОВиК сензорите на Sentera Sentera е на само производител на регулатори на обороти за вентилатори, но също така разполага с богат продуктов каталог от сензори, подходящи за всякакъв вид вентилационни и климатични системи и приложения. Нашите сензори измерват температура, влажност, въглероден диоксид (CO2), летливи органични съединения (TCOV), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO2), пропан – бутан (LPG), ниво на осветеност, както и диференциално налягане, въздушен дебит и скорост на въздушния поток. >>>
14.12.2022
Иновативни решения, използващи комуникацията Modbus
Иновативни решения, използващи комуникацията Modbus Устройствата на Sentera обменят информация чрез протокола за комуникация Modbus RTU. Конфигурирането и следенето на нашите продукти също се осъществява посредством използването на посочения протокол. >>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.