Sprite icons
Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Потенциометри с комуникация Modbus RTU

Потенциометри, които могат да функционират от минимална към максимална скорост или от максимална към минимална, техният изход е 0-10 V, 0-20 mA o PWM. Те също така позволяват безстъпков контрол, както и настройка на минималните и максималните обороти. Всички тези иновативни решения са част от нашият богат продуктов каталог. Скоро разработихме и сериите потенциометри SDP-M010, които са оборудвани с комуникацията Modbus RTU. Настройките на тези потенциометри не само са достъпни чрез Modbus регистрите, но и посредством нашата онлайн ОВиК платформа SenteraWeb, или чрез система за сградна автоматизация (BMS).
Потенциометри с комуникация Modbus RTU
       
Ръчен контрол
Основно познаваме потенциометрите, като устройства с които може да контролиране директно скоростта на ЕС вентилатори или скоростта на АС вентилатори, посредством регулатори с аналогов вход. Тези потенциометри могат да бъдат използвани в почти всички вентилационни системи и инсталации. Сега за по-голяма практичност на нашите потенциометри сме добавили и Modbus комуникация.
      
Ръчен контрол или автоматизирано управление
Освен системите за сградна автоматизация, където сензори или мрежа от сензори регулират вентилацията, ръчното управление продължава да бъде много популярно. Винаги може да се избира между обикновен ръчен контрол или автоматичен, осъществяван от сензори, където ръчната намеса е трудна или почти невъзможна. Обаче с въвеждането на потенциометрите с Modbus комуникация се дава възможност за нови комбинации и възможности. Например, приложения, където скоростта на вентилатора ще се контролира ръчно, но благодарение на комуникацията Modbus RTU би могъл да се осъществява и отдалечен контрол, който може да се упражни посредством SenteraWeb или чрез система за сградна автоматизация (BMS).
       
Допълнителни функции
Потенциометрите на Sentera с комуникацията по Modbus RTU има голям спектър от допълнителни функции. Всички те могат да се конфигурират чрез Modbus регистри:
  • Режими от минимална към максимална скорост, или от максимална към минимална.
  • Настройка на минимална и максимална стойност на изхода.
  • Избор на вида изход: 0-10 VDC, 0-20 mA o 0-100% PWM.
  • Възможност за прочитане на изхода на потенциометъра.
  • Опция за презапис на изхода чрез протокола за комуникация Modbus RTU.
Версии потенциометри
Серията SDP-M010 включва следните модели:
  • Моделът SDP-M010-AT. Този потенциометър е с позиция ИЗКЛ. – OFF. В тази позиция (обратна на часовниковата стрелка), стойността на аналоговия изход е 0 %.
  • Моделът SDP-M010-BT. Този потенциометър няма позиция за ИЗКЛ. – OFF. Когато въртящият се бутон е настроен на минимална позиция, стойността на аналоговия изход е равна на минималната стойност. Тази минимална стойност може да се регулира чрез Modbus Holding register 15.
  • Моделът SDP-M010-DC. Този потенциометър има позиция ИЗКЛ. – OFF. и сух контакт. В позиция ИЗКЛ. изходът за сух контакт е отворен и стойността на аналоговия изход е на минималната си стойност. Изходът със сух контакт може да се използва за управление на външно устройство. Когато въртящият се бутон се завърти по посока на часовниковата стрелка, изходът за сух контакт е затворен.
Всички потенциометри от серията SDP-M010 са подходящи за управление на EC вентилатори, регулатори на АС вентилатори, честотни инвертори и задвижващи механизми на клапи. Например, потенциометърът може да бъде инсталиран в хола, докато регулаторът на скоростта на вентилатора може да се намира в техническото помещение или в електрическо табло. Захранващото им напрежение е 24 VDC. Влагоустойчивият им корпус позволява вграден монтаж (IP44) или повърхностен монтаж (IP54).Скорошни новини
16.01.2023
ОВиК сензорите на Sentera
ОВиК сензорите на Sentera Sentera е на само производител на регулатори на обороти за вентилатори, но също така разполага с богат продуктов каталог от сензори, подходящи за всякакъв вид вентилационни и климатични системи и приложения. Нашите сензори измерват температура, влажност, въглероден диоксид (CO2), летливи органични съединения (TCOV), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO2), пропан – бутан (LPG), ниво на осветеност, както и диференциално налягане, въздушен дебит и скорост на въздушния поток. >>>
14.12.2022
Иновативни решения, използващи комуникацията Modbus
Иновативни решения, използващи комуникацията Modbus Устройствата на Sentera обменят информация чрез протокола за комуникация Modbus RTU. Конфигурирането и следенето на нашите продукти също се осъществява посредством използването на посочения протокол. >>>
05.10.2022
Потенциометри с комуникация Modbus RTU
Потенциометри с комуникация Modbus RTU Потенциометри, които могат да функционират от минимална към максимална скорост или от максимална към минимална, техният изход е 0-10 V, 0-20 mA o PWM. Те също така позволяват безстъпков контрол, както и настройка на минималните и максималните обороти. Всички тези иновативни решения са част от нашият богат продуктов каталог. Скоро разработихме и сериите потенциометри SDP-M010, които са оборудвани с комуникацията Modbus RTU. Настройките на тези потенциометри не само са достъпни чрез Modbus регистрите, но и посредством нашата онлайн ОВиК платформа SenteraWeb, или чрез система за сградна автоматизация (BMS). >>>
30.08.2022
Нов регулатор за въздухонагреватели с EC вентилатори
Нов регулатор за въздухонагреватели с EC вентилатори Регулаторът ECH-8-DM е поредният нов продукт в обширният каталог на Sentera. Този регулатор контролира въздухонагреватели или въздушни охладители с EC вентилатори, които се използват за отопление или охлаждане на складове или индустриални помещения. >>>
19.07.2022
Виртуалният свят на Sentera
Виртуалният свят на Sentera Основната цел на Sentera е да създава практични и иновативни продукти и решения, които са лесни за употреба. Ние имаме широко присъствие във виртуалното пространство, което ни позволява да предоставяме изчерпателна информация относно нашите артикули и дейности. >>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.