Sprite icons

Потенциометри и превключватели за управление на ЕС вентилатори

22.11.2021 Angel Hristov Kolev

Аналоговите сигнали за управление от 0 до 10 волта са подходящи за управление на ЕС вентилатори, регулатори на обороти на АС вентилатори или задвижки. Сигналите за управление се използват за дистанционно регулиране на устройствата, като такъв сигнал може да се генерира ръчно чрез потенциометър или превключвател. С помощта на потенциометъра можете да настроите скоростта на вентилатора ръчно.

Потенциометри и превключватели за управление на ЕС вентилатори
  
Аналогов сигнал за управление
Аналоговите сигнали за управление са изключително популярни сред индустрията за (домашна) автоматизация. Чрез обикновен входен сигнал от 0-10 волта можете да настроите желаната скорост на ЕС вентилатора или регулатора на обороти на АС вентилатори. Този вид сигнал може да се генерира чрез потенциометър или превключвател. Дори когато дължината на кабелите е по-къса, вентилаторът ще продължи да работи благодарение на тази технология. Също така Ви препоръчваме да използвате екранирани кабели с дължина до 50 м.
   
Превключвател за регулиране на скоростта на вентилатора в 3 стъпки
Серия превключватели SMT-D са предназначени за  регулиране скоростта на вентилатора в 3 стъпки, като генерират изходен 0-10 волта сигнал. Налични са в два варианта: с или без позиция за изключване (OFF). Сигналът им (0-10V) може да се използва за управление на ЕС вентилатор, регулатор на обороти за АС вентилатор, честотен инвертор и др. Позиции 1 и 2 могат да се настроят чрез вграден тример. Позиция 3 е равна на подаваното напрежение от 10 VDC. В случай че има позиция за изключване, това означава, че подаваното напрежение е равно на 0 VDC.
   
Потенциометър за регулиране на скоростта на вентилатора
Потенциометърът Ви позволява да генерирате ръчно сигнал за управление от 10 волта. Той може да се използва за регулиране на скоростта на ЕС вентилатор, честотен инвертор, регулатор на обороти за АС вентилатор и др. Потенциометрите на Сентера са налични с различни напрежения, с или без позиция за изключване и т.н.
  
Серия потенциометри SPV
Серия потенциометри SPV са оборудвани с комуникация Modbus RTU, като това предоставя много възможности и опции. С помощта на комуникацията Modbus RTU не само ще можете да можете да настроите желаната скорост на мотора, но и да настроите позицията на потенциометъра от дистанция. Статусът на потенциометъра може да се управлява чрез Главно устройство по Modbus или дистанционно чрез интернет, като просто свържете потенциометъра към онлайн платформата SenteraWeb чрез интернет гейтуей. Стойността на изхода на потенциометъра може да се настрои или промени чрез комуникацията Modbus RTU. Това Ви позволява да превключите вентилационната система в цялата сграда на високо ниво за определен период от време чрез временна промяна на стойността на изхода.
  
Решения за дистанционно управление на вентилатор
Сентера винаги се стреми към предоставяне на високоефективни, иновативни и лесни за употреба решения за Вашата вентилационна система. На нашия уебсайт ще откриете множество решения и възможности за регулиране на скоростта на вентилатора. Серията превключватели SMT-D могат да бъдат комбинирани с регулатори на обороти за вентилатори, честотни инвертори или дори да се използват самостоятелно. 

Докладвайте за грешка