Sprite icons

ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация

12.05.2023 Angel Hristov Kolev

През последните години значението на ефективните вентилационни системи в сградите става все по-голямо. Лошата вентилация не само води до неудобство за хората, намиращи се в затворени помещения, но също така оказва отрицателно въздействие върху тяхното здраве и чувство за комфорт. Контролираната вентилация въз основа на заетостта и нивата на активност в сградата е един от най-добрите начини за осигуряване на удобството и комфорта на обитателите. Това е полето, където интелигентните и многофункционални ОВиК сензори играят съществена роля.

ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация
ОВиК сензорите за системи за сградна автоматизация са проектирани да засичат нива на заетост, температура, влажност и други фактори на околната среда в сградата. Тези сензори предоставят данни в реално време, които се използват за регулиране на вентилационната система въз основа на действителните условия в сградата, вместо да се използва фиксирана скорост. Това помага да се гарантира, че сградата е достатъчно вентилирана по всяко време, като същевременно също така се осигурява и значително намаление на енергийните разходи.
       
Сензорите за заетост
Те са предназначени да откриват присъствието на хора в затвореното помещение: стая, офис, кабинет, коридор и т.н. Проблемът с класическите инфрачервени (PIR) сензори за присъствие е, че те могат да откриват само движещи се обекти. Когато седите неподвижно на дивана, инфрачервеният сензор няма да засече Вашето присъствие. Именно тази е причината Sentera да проектира сензори, които засичат нива на осветеност. Въз основа на тези измервания може да се контролира вентилационната система. Когато помещението е осветено, съответно има активност и то трябва да бъде достатъчно проветрено. В случаите, когато помещението е тъмно, съответно то не се използва и въздушният поток може да бъде намален, за да се пести енергия. 
     
Сензори за температура
Те са друг основен компонент, гарантиращ ефикасния контрол на вентилационните системи. Тези сензори се използват за измерване на температурата в различни зони на сградата и съответно за регулиране на степента на вентилация. Например, ако стаята е твърде топла, а външният въздух е по-студен, той може да бъде вкаран в помещението, като по този начин се постигне така нареченото свободно охлаждане. Стаята може да се охлади чрез подаване на филтриран студен външен въздух. Разбира се в този случай е необходимо да се следи температурата на точката на оросяване, за да се предотврати кондензацията.
     
Сензори за влажност
Те също са съществен елемент за интелигентния контрол на вентилационните системи. Високите нива на влажност могат да доведат до редица проблеми, включително появата на мухъл, лоши миризми и чувство за дискомфорт на обитателите. Сензорите за влажност отчитат нейните нива в помещението и регулират степента на вентилация, за да поддържат оптимални равнища. Това помага за предотвратяването на проблеми, причинени от високи нива на влажност, като същевременно гарантира, че обитателите ще се чувстват удобно. Сензорите за относителна влажност се използват редовно във влажни помещения (напр. бани) за регулиране на въздушния поток и гарантиране на тяхната оптимална вентилация.
   
Сензори за въглероден диоксид (СО2)
В процеса на дишане хората произвеждат CO2. Поради това нивото на CO2 е идеален показател за степента на заетост на едно помещение. Това е и основната причина сензорите за СО2 да се използват в ОВиК системите за сградна автоматизация. Тези сензори измерват концентрацията на CO2 в помещението и регулират съответно степента на вентилация. Високите нива на CO2 могат да причинят умора, главоболие и други здравословни проблеми, така че е изключително важно да се гарантира тяхната нормална стойност в помещението. Когато концентрацията на CO2 се повиши, е необходим допълнителен приток на свеж въздух. Когато помещението не се използва, нивото на CO2 ще се изравни до концентрацията му във външния въздух и е ще е необходим по-малък приток на свеж въздух. По този начин може да се спести енергия.
    
Сензори за летливи органични съединения (VOC)
Типични източници на летливи органични съединения са бои или лакове, нови килими, лепила, почистващи продукти, пушене, химическо чистене, фотокопирни машини, строителни материали и процеси на изгаряне на дърва, въглища и др. VOC също се отделят от хора и животни, чрез процесите на дишане, изпотяване и директно от кожата. Известно е, че вдишването на високи нива на летливи органични съединения причинява дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, сънливост, гадене, намалена концентрация и умора. Поради това е много важно да се наблюдават нивата на VOC и да се отвежда замърсеният въздух от помещението. TVOC е сумата от различните VOC и са изключително добър показател за качеството на въздуха в помещенията.
   
В обобщение, ОВиК сензорите за системи за сградна автоматизация имат съществено значение за осигуряването на оптимална вентилация в помещението, като същевременно гарантират значително намаляване на енергийните разходи. Сензорите за заетост, температура, влажност, въглероден диоксид и летливи органични съединения са гаранция не само удобството и комфорта на обитателите, но също така осигуряват тяхното добро здраве.
Докладвайте за грешка