Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация

През последните години значението на ефективните вентилационни системи в сградите става все по-голямо. Лошата вентилация не само води до неудобство за хората, намиращи се в затворени помещения, но също така оказва отрицателно въздействие върху тяхното здраве и чувство за комфорт. Контролираната вентилация въз основа на заетостта и нивата на активност в сградата е един от най-добрите начини за осигуряване на удобството и комфорта на обитателите. Това е полето, където интелигентните и многофункционални ОВиК сензори играят съществена роля.
ОВиК сензори за системи за сградна автоматизация
ОВиК сензорите за системи за сградна автоматизация са проектирани да засичат нива на заетост, температура, влажност и други фактори на околната среда в сградата. Тези сензори предоставят данни в реално време, които се използват за регулиране на вентилационната система въз основа на действителните условия в сградата, вместо да се използва фиксирана скорост. Това помага да се гарантира, че сградата е достатъчно вентилирана по всяко време, като същевременно също така се осигурява и значително намаление на енергийните разходи.
       
Сензорите за заетост
Те са предназначени да откриват присъствието на хора в затвореното помещение: стая, офис, кабинет, коридор и т.н. Проблемът с класическите инфрачервени (PIR) сензори за присъствие е, че те могат да откриват само движещи се обекти. Когато седите неподвижно на дивана, инфрачервеният сензор няма да засече Вашето присъствие. Именно тази е причината Sentera да проектира сензори, които засичат нива на осветеност. Въз основа на тези измервания може да се контролира вентилационната система. Когато помещението е осветено, съответно има активност и то трябва да бъде достатъчно проветрено. В случаите, когато помещението е тъмно, съответно то не се използва и въздушният поток може да бъде намален, за да се пести енергия. 
     
Сензори за температура
Те са друг основен компонент, гарантиращ ефикасния контрол на вентилационните системи. Тези сензори се използват за измерване на температурата в различни зони на сградата и съответно за регулиране на степента на вентилация. Например, ако стаята е твърде топла, а външният въздух е по-студен, той може да бъде вкаран в помещението, като по този начин се постигне така нареченото свободно охлаждане. Стаята може да се охлади чрез подаване на филтриран студен външен въздух. Разбира се в този случай е необходимо да се следи температурата на точката на оросяване, за да се предотврати кондензацията.
     
Сензори за влажност
Те също са съществен елемент за интелигентния контрол на вентилационните системи. Високите нива на влажност могат да доведат до редица проблеми, включително появата на мухъл, лоши миризми и чувство за дискомфорт на обитателите. Сензорите за влажност отчитат нейните нива в помещението и регулират степента на вентилация, за да поддържат оптимални равнища. Това помага за предотвратяването на проблеми, причинени от високи нива на влажност, като същевременно гарантира, че обитателите ще се чувстват удобно. Сензорите за относителна влажност се използват редовно във влажни помещения (напр. бани) за регулиране на въздушния поток и гарантиране на тяхната оптимална вентилация.
   
Сензори за въглероден диоксид (СО2)
В процеса на дишане хората произвеждат CO2. Поради това нивото на CO2 е идеален показател за степента на заетост на едно помещение. Това е и основната причина сензорите за СО2 да се използват в ОВиК системите за сградна автоматизация. Тези сензори измерват концентрацията на CO2 в помещението и регулират съответно степента на вентилация. Високите нива на CO2 могат да причинят умора, главоболие и други здравословни проблеми, така че е изключително важно да се гарантира тяхната нормална стойност в помещението. Когато концентрацията на CO2 се повиши, е необходим допълнителен приток на свеж въздух. Когато помещението не се използва, нивото на CO2 ще се изравни до концентрацията му във външния въздух и е ще е необходим по-малък приток на свеж въздух. По този начин може да се спести енергия.
    
Сензори за летливи органични съединения (VOC)
Типични източници на летливи органични съединения са бои или лакове, нови килими, лепила, почистващи продукти, пушене, химическо чистене, фотокопирни машини, строителни материали и процеси на изгаряне на дърва, въглища и др. VOC също се отделят от хора и животни, чрез процесите на дишане, изпотяване и директно от кожата. Известно е, че вдишването на високи нива на летливи органични съединения причинява дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, сънливост, гадене, намалена концентрация и умора. Поради това е много важно да се наблюдават нивата на VOC и да се отвежда замърсеният въздух от помещението. TVOC е сумата от различните VOC и са изключително добър показател за качеството на въздуха в помещенията.
   
В обобщение, ОВиК сензорите за системи за сградна автоматизация имат съществено значение за осигуряването на оптимална вентилация в помещението, като същевременно гарантират значително намаляване на енергийните разходи. Сензорите за заетост, температура, влажност, въглероден диоксид и летливи органични съединения са гаранция не само удобството и комфорта на обитателите, но също така осигуряват тяхното добро здраве.
Скорошни новини
30.11.2023
Oптимална вентилация на вашата винарска изба
Oптимална вентилация на вашата винарска изба За постигане на идеални условия за съхранение на вино винарската изба се нуждае от вентилация – пасивна или активна >>>
20.10.2023
Последната иновация на Sentera
Последната иновация на Sentera Нарастващото значение на ОВиК системите, когато става въпрос за отопление или охлаждане на големи офиси, промишлени, обществени или жилищни сгради, доведе до търсенето на все по-сложни и усъвършенствани решения за управление. Необходимостта от бързо и ефективно движение на въздуха, безпроблемно улесняваща както процесите на охлаждане, така и на отопление в рамките на единна цялостна ОВиК рамка, стои като стержен в търсенето на оптимално управление на вътрешния климат. Добрите стари променливотокови двигатели бяха широко използвани за поддържане на въздушна движеща сила, но поради техния недостатък да работят само на пълна мощност, те не са по-добрият избор в днешно време. Преходът от AC двигатели към усъвършенстваните EC двигатели представлява логичен и разумен избор, изпълнен с многостранни предимства, включително намаляване на шума, прецизен контрол върху околната среда, ефективност на разходите и повишена производителност на системата. Една от най-новите разработки на Sentera е серията ECMF8 регулатори на скоростта на вентилатора. Те могат да управляват един или два EC мотора или VFD, поради което ги наричаме „двойни“. Серията е универсално решение, състоящо се от 3 продуктови версии - ECMF8-AO –DM, ECMF8-AO –WF, ECMF8-AO –EW, всяка от които включва различни опции за управление. >>>
20.09.2023
Управление на обороти спрямо околната температура
Управление на обороти спрямо околната температура Предназначени са за отопление и охлаждане серията регулатори GTH e оборудванa с автотрансформатор(и), регулирайки скоростта в автоматичен или ръчен режим (в пет стъпки). >>>
21.08.2023
Новият контролер на Sentera за кръгли клапи
Новият контролер на Sentera за кръгли клапи Следвайки най-добрите практики в ОВиК индустрията ние проектирахме новата серия от кръгли моторизирани клапи с електрическо управление, включващи и контрол на диференциалното налягане. >>>
31.07.2023
Детектори за запушени или замърсени въздушни филтри
Детектори за запушени или замърсени въздушни филтри Новите продукти на Sentera от серията FIM са детектори за въздушни филтри в системи и инсталации за климатизация и вентилация. Предлагат се модели с един (FIM1), или два (FIM2) сензора за диференциално налягане. Разликите в налягането от двете страни на филтъра показват неговото ниво на замърсяване. Детекторите с два датчика са разработени специално за рекуператори, поради факта че по-голямата част от тези устройства разполагат с два филтъра. >>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.