Sprite icons

ОВиК сензорите на Sentera

13.01.2023 Angel Hristov Kolev

Sentera е на само производител на регулатори на обороти за вентилатори, но също така разполага с богат продуктов каталог от сензори, подходящи за всякакъв вид вентилационни и климатични системи и приложения. Нашите сензори измерват температура, влажност, въглероден диоксид (CO2), летливи органични съединения (TCOV), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO2), пропан – бутан (LPG), ниво на осветеност, както и диференциално налягане, въздушен дебит и скорост на въздушния поток.

ОВиК сензорите на Sentera
Видове сензори според корпуса
Разделят се на три основни групи: стайни сензори, сензори за въздуховоди и сензори за монтаж на открито. Като общ стандарт всички тези сензори измерват температура и относителна влажност, като в допълнение могат да измерват също така CO2, TCOV, CO-NO2 y GLP. В зависимост от версията си тези сензори не само могат да измерват стойности, но и да регулират ЕС вентилатори, регулатори на обороти на АС вентилатори, честотни инвертори и задвижващи устройства за клапи. Сензорите на Sentera се предлагат със следните видове изходи: 0-10 VDC / 0-20 mA / 0-100 % PWM/PoM.
   1) От стайните сензори предлагаме модели, подходящи за вграден или повърхностен монтаж, както и такива, който стават и за двата типа монтаж. Всички тези сензори имат светодиоди за визуализиране на измерените стойности, като някои версии разполагат освен със светодиоди, така и със звукова сигнализация (зумер), която се активира при превишаване на зададените стойности. Стайните ни сензори се предлагат с различни видове захранвания: 24 VDC, 24 VDC/VAC, 230 VAC, 24 VDC – PoM. Sentera разработи технологията PoM или Power over Modbus, за да улесни свързването и окабеляването. Сензорите, които разполагат с тази технология могат да бъдат свързани, като се използва един единствен конектор RJ45. По – този начин както комуникацията така и захранването се разпределят чрез един единствен кабел тип UTP.
   2) Sentera създаде сензори, специално подходящи за монтаж във въздуховоди. Тези сензори също се предлагат с различни видове захранвания: 24 VDC, 24 VDC/VAC o 24 VDC – PoM.
   3) Нашите сензори за монтаж на открито имат корпуси със степен на защита IP65. Тези сензори нямат физически изходи, а само разполагат с изход PoM. За да се предпазят тези сензори от различните метеорологични условия и директната слънчева светлина, специално разработихме сенника - AWP.
      
Цифрови сензори за температура
Тези сензори използват технологията PoM и са проектирани за измерване на температурата във въздуховоди, над окачени тавани или в кухи стени. Предлагат се с два типа захранване 24 VDC или 3,3 VDC. Това решение ги прави идеални за използване в OEM приложения, където производителите или инсталаторите могат да ги интегрират в своите устройства.
     
Пасивни температурни сензори
Този вид сензори измерват температура, като използват платинен сензорен елемент, капсулиран в тръбичка от неръждаема стомана. Пасивните температурни сонди са налични с положителен (PTC) (съпротивлението се повишава с покачването на околната температура) или отрицателен (NTC) (съпротивлението се намалява с понижението на околната температура) температурен коефициент. Предлагат се модели, които могат да се монтират на стената, както и такива, подходящи за монтаж във въздуховоди. Колкото по-дълъг е кабелът, толкова по – голямо влияние ще оказва неговото съпротивление върху точността на измерените стойности. Този вид сензори не изискват захранване.
     
Температурни сензори за водосточни тръби
Представляват цифрови сензори за температура, които могат да се свържат чрез 24 VDC PoM или 3,3 VDC PoM. За по-доброто отчитане на температурата се предлагат заедно със специална медна подложка. Тези сензори също така се предлагат с монтажни принадлежности. 
     
Пресостати
Пресостатите или релета за налягане се използват за отчитане на свръх налягане, вакуум или диференциално налягане. Заданието може да бъде въведено чрез въртящ се бутон. Тези устройства могат да се използват за засичане на запушени филтри, или да генерират сигнал за опасност, когато големината на въздушния поток спадне под критичните граници.
     
Сензори и регулатори на диференциално налягане
Използването на тези устройства е задължително в ОВиК приложения, при които трябва да се отчита и контролира диференциалното налягане. Също така сензорите и регулаторите на диференциално налягане на Sentera могат да предадат измерените стойности на система за сградна автоматизация (BMS) или директно да регулират ЕС вентилатори, регулатори на обороти на АС вентилатори, честотни инвертори и задвижващи устройства за клапи. Предлагат се модели с и без дисплей, с един или два изхода, както и такива с пропорционален интегрален контрол (PI), функция против насищане, с едно или две задания. Освен диференциално налягане, тези устройства измерват още въздушен дебит и скорост на въздушния поток.
Докладвайте за грешка