Sprite icons

Нов продуктов каталог на Sentera

04.03.2023 Jos Raskin

От 1997 г., Sentera е предприятие лидер в сферата на разработването, създаването и производството на регулатори на скорост на вентилатори. Също така, през последните две десетилетия Sentera положи огромни усилия и инвестиции и отбеляза съществен напредък в областта на развитието и изработката на цялости системи и решения за климатизация и вентилация, ОВиК трансмитери, сензори и контролери, мрежи Modbus, както и IoT за ОВиК приложения. Всички тези продукти са изцяло проектирани и изработени от Sentera и се отличават с тяхното високо качество и практичност, постигнати чрез прилагането на най-модерните и иновативни европейски и световни технологии. Възможностите за комбиниране на множеството продукти на Sentera в различни решения помагат на нашите клиенти да постигнат най-добрите резултати при създаването, следенето и контролирането на всякакъв вид ОВиК системи и инсталации.

Нов продуктов каталог на Sentera
Регулатори на АС и ЕС мотори
Sentera е позната в областта на вентилацията, като производител на регулатори на скоростта на вентилатори с АС и ЕС двигатели. Ние произвеждаме трансформаторни регулатори за еднофазни и трифазни, регулируеми по напрежение мотори. Тези устройства използват автотрансформаторната технология, която гарантира изключително тихата работа на двигателя. Sentera също така произвежда и електронни регулатори на скоростта на АС вентилатори, които използват метода на управление на фазовия ъгъл (технологията TRIAC). Тези регулатори се отличават със своя практичен дизайн, компактни размери и изключително прецизно и безпроблемно функциониране. В допълнение предлагаме и честотни инвертори, които предлагат високо ефективен контрол на различни видове АС двигатели. Продуктовият каталог на Sentera включва още и потенциометри за контрол на ЕС мотори, които се предлагат в различни разновидности с или без комуникация по Modbus.
   
Сензори и трансмитери
Sentera разработи широка гама от ОВиК сензори и трансмитери, които контролират по един прецизен и ефикасен начин нашите регулатори на скоростта на АС двигатели. Тези датчици, също така могат да осъществяват директен контрол на ЕС мотори. Нашите сензори измерват температура, влажност, въглероден диоксид (CO2), летливи органични съединения (TCOV), въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO2), пропан – бутан (LPG), ниво на осветеност, както и диференциално налягане, въздушен дебит и скорост на въздушния поток. Sentera разработи технологията PoM или Power over Modbus, за да улесни свързването и окабеляването. Сензорите, които разполагат с тази технология могат да бъдат свързани, като се използва един единствен конектор RJ45. По – този начин, както комуникацията, така и захранването се разпределят чрез един единствен кабел тип UTP.
     
Моторизирани клапи
Клапите с електрически задвижващи устройства на Sentera (моторизирани клапи) предлагат възможност за прецизно регулиране на потока свеж въздух за всяко едно помещение. Позициите на клапата могат да се регулират ръчно или автоматично в зависимост от нуждите или чрез система за сградна автоматизация (BMS). Тези клапи имат вграден ОВиК сензор за автоматично регулиране на потока свеж въздух. В зависимост от измерените стойности на температура, влажност, CO2 или TVOC (качество на въздуха) се променя и позицията на ламела.
    
Захранващи модули
Sentera е производител на захранвания за ОВиК регулатори и сензори. 24 VDC, 12 VAC или 24 VAC са най - често използвани захранващи напрежения в ОВиК индустрията. Импулсните захранващи модули са високоефективни, тъй като могат да работят с широк диапазон на напрежението. Те генерират стабилно захранващо напрежение от 24 VDC. Тяхната защита от претоварване повишава безопасността на електрическата инсталация. Разделителните трансформатори могат да се използват като линейни захранващи устройства с напрежения от 12 VAC или 24 VAC.
      
Мрежови и конфигуриращи устройства
Sentera произвежда всякакъв вид продукти необходими за създаването на Modbus мрежа. Преобразуватели на цифров в аналогов сигнал (и обратното), разпределителни кутии и т.н. Интернет гейтуеите на Sentera улесняват настройката на мрежата. Те позволяват на ОВиК сензорите да бъдат свързани към онлайн ОВиК платформата SenteraWeb, което дава възможност за тяхното отдалечено следене и контролиране. Може да се записват данни и да получавате съобщения. Също така е възможно да се дефинират различни потребители и да се създаде персонално табло за управление. IoT за продуктите на Sentera! В допълнение продуктите на Sentera могат да бъдат следени или конфигурирани чрез комуникация Modbus RTU. Безплатният софтуер за конфигуриране на Sentera е включен в софтуерния пакет 3SMCenter - изтеглянето му е достъпно на нашия уебсайт. Препоръчваме ви да използвате конвертора CNVT-USB-RS485, за да свържете продуктите на Sentera към Вашия компютър. В случай, че нямате наличен компютър, конфигураторът SENSISTANT може да се използва за следене или конфигуриране на нашите продукти.
     
Алармени и сигнализиращи устройства
Тези продукти на Sentera генерират визуални (и звукови) аларми. Те съобщават за повреди или изпращат сигнали за опасност, идващи от инсталации разположени в места с труден достъп. Нашите алармени устройства показват дали вентилационна система или инсталация функционира нормално или не.
     
Разединители
Прекъсвачите на Sentera се използват предимно, като превключватели за поддръжка или поправка на двигатели. Те могат да служат и като главни превключватели за отделни електрически товари. В позиция на ИЗКЛ. те могат да се заключат с катинар. Така превключването става невъзможно, като се осигурява безопасността на лицата, извършващи поддръжката или ремонта на двигателя. Възможно е директно превключване на напреженията на двигателя.
    
Повече информация може да се намери тук.
     
 

   

Докладвайте за грешка