Sprite icons

Новият контролер на Sentera за кръгли клапи

08.11.2023 Dima Simeonova Geneva

Следвайки най-добрите практики в ОВиК индустрията ние проектирахме новата серия от кръгли моторизирани клапи с електрическо управление, включващи и контрол на диференциалното налягане.

Новият контролер на Sentera за кръгли клапи


Каква е разликата между VAV и CAV? 
 
Съвременните вентилационни системи за домове или (търговски) сгради често използват централна вентилационна група или въздушна обработка (AHU), които могат или не могат да бъдат оборудвани със система за възстановяване на топлината. В дома тази централна вентилационна система обикновено се намира на тавана, докато в (търговска) сграда обикновено се монтира отвън на покрива или някъде до сградата. Към тази централна вентилационна система е прикрепена мрежа от въздуховоди, всеки от които има вентилационна решетка в края. В миналото тези решетки често се регулираха ръчно за стая, за да се получи желаният дебит. В днешно време има електрически задвижвани мрежи. Дори по-добре е да осигурите напълно автоматичен VAV или CAV регулираща клапа в края на канала, точно преди мрежата. 

VAV - клапи за променлив въздушен обем 
От съображения за енергийна ефективност ние предпочитаме вентилация на стаите в нашия дом или в нашата сграда, базирана на потреблението. Това означава, че вече няма да работим с ръчно регулируеми мрежи, а ще използваме сензори за измерване на качеството на въздуха в помещението и ще проветряваме достатъчно, за да поддържаме добро качество на въздуха. В края на краищата проветряването повече от необходимото често би включвало загуба на топлина (през зимата, т.е.) и това очевидно е безотговорно, както по екологични, така и по икономически причини. Стайният сензор, сензорът за въздуховод или сензорът, вграден в управляващата клапа, ще отвори или затвори позицията на клапата VAV пропорционално на измереното качество на въздуха. Колкото по-лошо е качеството на въздуха, толкова повече се отваря клапата и обратно. Това създава променлив въздушен обем (VAV), свързан с измереното качество на въздуха.
Клапаните Sentera VAV
 
CAV - клапи за постоянен въздушен обем
За разлика от амортисьора VAV, който осигурява променлив въздушен обем според качеството на въздуха, амортисьорът CAV гарантира, че помещението или зоната получава предварително определен обем свеж въздух. Постоянният въздушен обем (CAV) често се използва, защото е задължителен или защото е трудно да се измери качеството на въздуха в определено пространство и да се вентилира въз основа на потреблението, както е в случая с VAV клапата. Всеки път, когато се случват промени в други помещения, свързани към същата централна вентилационна група, амортисьорът CAV ще забележи разлика в налягането и ще коригира позицията на своята клапа, за да поддържа желаната постоянна зададена точка на въздушния обем за тази конкретна стая.
Клапаните Sentera CAV
Въздушният поток
има значително влияние както върху качеството на въздуха, който дишаме, така и върху нашия комфорт. Правилният въздушен поток осигурява вентилация, т.е. внася свежест, като същевременно отстранява застоялия въздух, като по този начин нивата на замърсители на въздуха в помещенията, като летливи органични съединения (ЛОС), въглероден оксид и други вредни газове, са сведени до минимум.

Гарантиране на постоянен обем въздух
Тази кръгла моторизирана клапа има вграден регулатор на налягането. Позицията на ламела на клапата се контролира автоматично, за да се поддържа постоянно диференциалното налягане (обемен въздушен поток или скорост на въздуха) при дадена точка. Това се нарича още контролер CAV (Constant Air Volume).

Лесен за използване
Зададената стойност на диференциално налягане и всички други настройки могат да се регулират чрез Modbus RTU комуникация. След като запише зададената стойност в Modbus Holding регистър 25, контролерът CAV автоматично ще регулира позицията на клапата и ще поддържа постоянно диференциалното налягане.

Облачна връзка за дистанционно управление
Контролерът ACDPH CAV може да работи самостоятелно, може да бъде интегриран в Modbus RTU мрежа или може да бъде свързан към SenteraWeb - онлайн ОВК портал. SenteraWeb има дневен/седмичен планинг за определяне на различни режими през определени моменти от седмицата. Когато диференциалното налягане излезе извън обхвата, могат да се изпращат предупреждения и известия до различни потребители.

Намалено време за монтаж
Modbus RTU комуникация и 24 VDC захранващо напрежение могат да бъдат свързани чрез един UTP кабел - наричаме го Power over Modbus или PoM. За да улесните окабеляването, препоръчваме да използвате захранващи устройства Sentera 24 VDC с RJ45 конектор. 24 VDC захранващо напрежение повишава безопасността и надеждността на вашата инсталация.

Вграден задвижващ механизъм с CAV контролер
Корпусът е изработен от висококачествена r-ABS пластмаса. Този материал е изключително топлоустойчив, много здрав и предлага добра защита срещу удари. Металния ламел е защитен от корозия. Вграденият задвижващ механизъм с CAV контролера са безпроблемно интегрирани в клапата.

Спестява енергия
Тази кръгла клапа може да се използва в комбинация със стандартни кръгли въздуховоди с диаметър 125 mm. За да се гарантира херметичността на системата, преходът между въздуховод и клапа трябва да бъде уплътнен с алуминиева лента. ACDPH не създава допълнително съпротивление на въздуха, тъй като каналите могат да се плъзгат в клапата. Това повишава ефективността на цялата система. Съпротивлението и спадът на налягането са сведени до абсолютния минимум. В резултат, консумацията на енергия на вентилаторите ще бъде значително по-ниска.

Предназначение и употреба в:
ОВК системи: Постоянният въздушен поток помага за постигане на еднаква температура и нива на комфорт в различните зони, като същевременно оптимизира енергийната ефективност, чрез прецизен контрол на въздушния поток за разпределяне на климатизирания въздух в сградата.

Вентилационни системи: За да се осигури правилен обмен на свеж въздух в сграда или затворено пространство и да се поддържа постоянна скорост на въздушния поток във вентилационните системи, такава инсталация може да отстрани замърсителите, да регулира температурата и влажността и да осигури свеж въздух за обитателите.

Промишлени процеси: В много промишлени сгради процесите на работа изискват контролиран въздушен поток, за да се поддържат стабилни условия и качествен въздух. Например може да е необходим постоянен въздушен поток за охлаждане, сушене или предотвратяване на натрупването на замърсители.

Чисти стаи, Изследователски лаборатории и други.Докладвайте за грешка