Sprite icons

Измерване на нивото на СО2 в Училищата

11.01.2024

Непрекъснатото измерване на концентрациите на CO2 в класните стаи осигурява сигурност относно качеството на въздуха в помещенията. Доброто качество на въздуха в помещенията е от съществено значение за предотвратяване на разпространение на вируси в училище.

Измерване на нивото на СО2 в Училищата
Измерване на нивото на СО2 в Училищата

Непрекъснатото измерване на концентрациите на CO2 в класните стаи осигурява сигурност относно качеството на въздуха в помещенията. Доброто качество на въздуха в помещенията е от съществено значение за предотвратяване на разпространение на вируси в училище.

Какво е CO2?
CO2 или въглероден диоксид е вещество, което издишваме. Нивото на CO2 може да се използва в многолюдни пространства, като класни стаи, като индикатор за качеството на въздуха в помещенията и като мярка за обмен на въздух. Следователно уредът за измерване на CO2 може също да помогне за откриване на риска от разпространение на вируси сред децата. Ако в класната стая се подава достатъчно свеж въздух, вероятността от заразяване с вирус чрез аерозоли е значително по-малка.

Подава ли се достатъчно свеж въздух в помещението?
В случай на недостатъчен приток на чист въздух, концентрацията на CO2 в класната стая ще се повиши бързо. Ако концентрацията на CO2 в класната стая се поддържа под 1200 ppm, има достатъчно свеж въздух и рискът от натрупване на вирусни частици във въздуха на закрито е минимален. Между 900 и 1200 ppm се препоръчва да се даде предупреждение, за да може да се подаде допълнителен свеж въздух.

Кои биха били най-добрите измерватели на CO2 за едно училище?
Много доставчици на CO2 измерватели на пазара предлагат сензори с ниска точност, което ги прави по-малко надеждни. Това често означава, че те трябва да се калибрират ежегодно, което има важно въздействие върху оперативните разходи. Благодарение на Sentera, съществуват професионални сензори за CO2, които имат висока точност и автоматично се рекалибрират. Освен нивото на CO2, сензорите измерват и температурата, относителната влажност и нивото на околна светлина – параметрите, които определят комфорта на обитателите. Това дава възможност да се получи пълна представа за качеството на въздуха в помещенията и да се създаде перфектната среда за учениците и учителите.

Как да визуализирате нивото на CO2?
За да може да се измерва CO2 във възможно най-много класни стаи, може да бъде избран стандартният сензор за CO2. Нивото на CO2 във всяка класна стая се визуализира чрез светофар (зелен, жълт и червен светодиод). В случай на предупреждение за CO2, звукова аларма може да се генерира чрез вградения зумер. Сензорите се захранват с 230 волта, което опростява монтажа и интегрирането в съществуващата сграда. Има възможност за последващо добавяне на дисплеи, които визуализират измерените стойности. Друга опция, която може да се добави след това, е записването на данни. Сензорите могат да бъдат свързани помежду си чрез Modbus RTU комуникация. Чрез добавяне на интернет шлюз, измерените стойности на всички свързани сензори могат да се наблюдават онлайн чрез SenteraWeb – онлайн HVAC портала на Sentera. Чрез тази платформа също е възможно да регистрирате данни, да регулирате настройките и да имате преглед на различните сензори в училището.

Професионални измерватели на CO2 за вашия проект
С над две десетилетия опит в ОВиК бизнеса, Sentera предлага широка гама от ОВиК сензори. Нашата продуктова гама е модулна. Стандартните сензори за CO2 могат да работят самостоятелно или могат да бъдат свързани помежду си чрез Modbus RTU комуникация. Допълнителен дисплей ви позволява да визуализирате измерените стойности на различните сензори. Записването на данни и дистанционното управление са достъпни чрез опционалния интернет портал. Свържете се с нас за повече информация. 
Докладвайте за грешка