Sprite icons

Защита от Ковид-19 в българските училища

10.11.2021 Angel Hristov Kolev

Чудите се защо учителката държи прозорците в класната стая на детето Ви отворени, въпреки студа навън! Ядосвате се, когато детето сподели за това с Вас! Но… всъщност това е една от всеобхватните, многопластови мерки за предотвратяване на навлизането и разпространението на SARS-CoV-2 в учебните заведения, които препоръчват специалисти от СЗО, УНИЦЕФ и ЮНЕСКО.

Защита от Ковид-19 в българските училища
 
   Наред с чистотата на класните стаи и спазването на лична хигиена, носеното на маски и спазването на дистанция, концентрацията на въглеродния двуокис в стаята доказано оказва влияне върху разпространението на Ковид-19.
 
   Така в най-модерните училищни сгради, ако се използват системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), то те трябва да се проверяват, поддържат и почистват редовно. Строгите стандарти за инсталацията и поддръжката на вентилационни системи са от съществено значение, за да се гарантира, че са ефективни и безопасни. Регулираната съобразно нуждите вентилация или изцяло автоматизираната вентилационна система, която намалява притока на въздух въз основа на температурата или обитаемостта следва да бъде изключена и вентилацията трябва да се контролира ръчно. ОВК системата следва да работи при максимален външен въздушен поток в продължение на 2 часа преди и след като в сградата са влизали хора в съответствие с препоръките на производителя. 
 
   Тъй като българските училища се помещават в сгради без вентилационни системи се препоръчва използването на естествена вентилация, за да увеличите разреждането на вътрешния въздух с този отвън, когато условията на околната среда и изискванията на сградата го позволяват.
 
   Но как да разберем, че помещението има нужда от вентилация? Ако усетим това със сетивата си, вече е твърде късно, тъй като вирусът (при наличие на носител) вече се разпространил. Дори при липса на модерна ОВК система, един сензор за въздух ще ни напомни, че е необходим приток на свеж въздух, дори ако трябва да си го осигурим сами! 
 
   Сензорите на Сентера са мултифункционални и освен със светодиоди, указващи нивата на концентрация на параметрите на въздуха в стаята са снабдени и със звукова сигнализация при достигане на критични нива. Така учителят никога няма да забрави да проветри стаята! Нискобюджетно, но ефективно решение, за да може децата да бъдат в безопасност в класните стаи.
Докладвайте за грешка