Sprite icons
Sentera używa ciasteczek !
Polityka prywatności
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Sterowanie kurtyną powietrzną


Sterowniki kurtyn powietrznych regulują prędkość powietrza kurtyny powietrznej. Kurtyny powietrzne są często używane, aby zapobiec przenoszeniu zanieczyszczeń z jednego pomieszczenia do drugiego. Zimą może stworzyć barierę termiczną, aby utrzymać ciepłe powietrze wewnątrz budynku - na przykład, gdy drzwi magazynu otwierają się, aby załadować ciężarówkę. W przypadku ręcznego sterowania kurtyną powietrzną prędkość powietrza można regulować za pomocą przełącznika lub potencjometru. Można to zrobić lokalnie lub zdalnie. W celu automatycznego sterowania kurtyną powietrzną czujnik HVAC jest podłączony do regulatora prędkości wentylatora AC lub wentylatora EC kurtyny powietrznej.

Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.