Sprite icons

Przepustnice z napędem

Przepustnice napędzane siłownikiem lub przepustnice z napędem silnikowym zapewniają możliwość precyzyjnego sterowania dopływem świeżego powietrza do każdego pomieszczenia z osobna. Ustawieniem przepustnicy można sterować ręcznie, na żądanie lub za pośrednictwem systemu BMS. Do automatycznego sterowania dopływem świeżego powietrza, przepustnice dostępne są z wbudowanym czujnikiem HVAC. Przepustnica ustawiana jest automatycznie na podstawie zmierzonej temperatury, wilgotności, wartości CO2 lub TVOC.
Zgłoś błąd
Ze względów bezpieczeństwa Twoja sesja wkrótce wygaśnie z powodu braku aktywności.
Z powodu długotrwałej nieaktywności Twoja sesja została automatycznie zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Zaloguj się ponownie.
Pozostań zalogowany Logowanie