Sprite icons

Wyłączniki serwisowe z blokowaną pozycją OFF.

10.10.2022 Sylwester Tyrpa

Wyłączniki serwisowe Serii EME5 oferowane przez Sentera Controls zwiększają bezpieczeństwo obsługi urządzeń wentylacyjnych. Umożliwiają wyłączenie napięcia, dzięki czemu konserwacja systemu wentylacyjnego może odbywać się w bezpieczniejszych warunkach. Wyłączniki nie zawsze są instalowane w pobliżu silnika, dlatego posiadają możliwość zablokowania pozycji OFF za pomocą kłódki. Uniemożliwia to przypadkowe włączenie napięcia przez osoby postronne podczas prac konserwacyjnych lub serwisowych na systemach wentylacji, chroniąc osoby wykonujące takie prace.

Wyłączniki serwisowe z blokowaną pozycją OFF.

Wyłaczniki serwisowe i bezpieczeństwa - co to jest
Wyłączniki serwisowe i bezpieczeństwa składają się z rozłączników umieszczonych w wytrzymałych, trwałych obudowach z tworzywa sztucznego. Zostały one zaprojektowane tak, aby zajmowały szczególnie mało miejsca ibyłu łatwe w montażu.  Z obudowami dostarczane są blokady wyłączników bezpieczeństwa z pokrywą zapobiegającą otwarciu w pozycji „ON”.

Zastosowanie
W przemyśle chemicznym, produkcji żywności lub w budownictwie, zastosowanie tej linii produktów jest najlepszym i najskuteczniejszym ekonomicznie rozwiązaniem. Ze względu na różne, częściowo agresywne pyły, lakiery, a nawet rozpuszczalniki, komponenty w tych obszarach zastosowań są niezwykle trudne do zastosowania. Dzięki swojej kompaktowej budowie, klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK08, idealnie nadają się do instalacji w ograniczonych przestrzeniach i w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Obsługa serwisowa
Wyłączniki serwisowe serii EME5 zapobiegają uruchomieniu silnika podczas czynności konserwacyjnych. W tym celu wyłącznik można zablokować w pozycji wyłączonej za pomocą kłódkiPozwala to na bezpieczne wykonywanie prac serwisowych lub konserwacyjnych na urządzeniach wentylacyjnych podłaczonych pod dany wyłącznik.

Wyłączenie awaryjne
Przełączniki te pozwalają na szybkie odcięcie zasilania silnika lub innych urządzeń HVAC w sytuacji awaryjnej lub niebezpiecznej co może uchronić te urządzenia przed trawłym lub częściowym uszkodzeniem oraz uszkodzeniem urządzeń towarzyszących, pośrednio podłączonych pod urzadzenia sterowane. 

Wyłączniki pakietowe z dodatkowymi stykami
Istnieje kilka wariantów produktów ze stykami pomocniczymi NO i NC
Spełniają wymagania wytrzymałości na obciążenia do 690 VAC

Dodatkowa funkcja

Wyłączniki oferowane przez Sentera idealnie się nadaja do montazu w instalacjach HVAC i mogą być wykorzystywane również jako wyłączniki główne i awaryjne do wentylatorów różnych mocy.

Solidna obudowa
Wyłącznik posiada stopień ochrony IP65 (zgodnie z EN 60529), standardowo każda obudowa jest wyposażona w wejścia dla dławików kablowych M20, M25. Pasujące akcesoria montażowe umożliwiają szybką i oszczędną instalację, w celu zwiększenia zabezpieczenia ochrony, zalecamy stosować gumowe dławiki kablowe produkowane przez Sentera serii DK-M20.

Co to jest ochrona IP i dlaczego jest ważna?
Ochrona IP, wskazuje na odporność obudowy urządzenia na wnikanie ciał obcych, a także jej odporność na ciecze. Jest to szczególnie ważne w wyborze docelowego miejsca montażu urządzenia.  Ochrona IP wskazuje stopień ochrony obudowy sprzętu elektrycznego zgodnie z PN-EN 60529:2003. Tzw. stopień IP składa się z oznaczenia IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody.


Montaż wyłaczników
Wyłączniki przystosowane są do montażu powierzchniowego na płaskich powierzchniach za pomocą śrób montażowych.
Wyłaczniki serwisowe zaleca sie montować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Sposób montażu pokazano w "Instrukcji montażu i obsługi" która znajduje się pod każdym produktem razem z certyfikatem CE i DTR.
Montaż czujników powinna wykonywać osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania takich prac.

Warunki otoczenia
► Temperatura: -25—40 °C
► Wilgotność: ≤50% rH (przy +40 ° C); ≤90% rH (przy +20 °C) (bez kondensatu)
Zgłoś błąd
Ze względów bezpieczeństwa Twoja sesja wkrótce wygaśnie z powodu braku aktywności.
Z powodu długotrwałej nieaktywności Twoja sesja została automatycznie zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Zaloguj się ponownie.
Pozostań zalogowany Logowanie