Sprite icons

Monitoring filtrów systemów wentylacyjnych

07.02.2022 Sylwester Tyrpa

Sentera oferuje szeroka gamę czujników/przetworników różnicy ciśnień, które są wykorzystywane między innymi do monitorowania filtrów w systemach wentylacyjnych.

Monitoring filtrów systemów wentylacyjnych
Co to jest przetwornik różnicy ciśnień?
Przetworniki różnicy ciśnień to czujniki ciśnienia, które mierzą różnicę między dwoma ciśnieniami bezwzględnymi, tzw. różnicą ciśnień. Oprócz różnicy ciśnień nasze przetworniki różnicy ciśnień mogą również mierzyć przepływ objętościowy i prędkość powietrza.

Monitorowanie filtra za pomocą czujników różnicy ciśnień
Systemy wentylacyjne są stosowane zarówno w budynkach komercyjnych, jak i przemysłowych w celu zapewnienia optymalnej jakości powietrza. Jednak, aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, ważne jest, aby filtry powietrza nawiewanego i filtry powietrza wywiewanego były wymieniane w odpowiednim czasie. Nasze czujniki różnicy ciśnień mogą być używane do monitorowania tych filtrów. Czujniki Sentera są dostępne z wyświetlaczem i bez niego oraz posiadają komunikację Modbus.

Senteraweb
Istnieje również możliwość podłączenia tych czujników do naszego programuSenteraweb przez bramkę internetową, aby dane mogły być rejestrowane. W razie potrzeby powiadomienie można również wysłać, gdy tylko filtry ulegną zabrudzeniu i wymagają wymiany. 
Zgłoś błąd