Sprite icons
Sentera używa ciasteczek !
Polityka prywatności
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC

Monitoring filtrów systemów wentylacyjnych

Sentera oferuje szeroka gamę czujników/przetworników różnicy ciśnień, które są wykorzystywane między innymi do monitorowania filtrów w systemach wentylacyjnych.
Monitoring filtrów systemów wentylacyjnych
Co to jest przetwornik różnicy ciśnień?
Przetworniki różnicy ciśnień to czujniki ciśnienia, które mierzą różnicę między dwoma ciśnieniami bezwzględnymi, tzw. różnicą ciśnień. Oprócz różnicy ciśnień nasze przetworniki różnicy ciśnień mogą również mierzyć przepływ objętościowy i prędkość powietrza.

Monitorowanie filtra za pomocą czujników różnicy ciśnień
Systemy wentylacyjne są stosowane zarówno w budynkach komercyjnych, jak i przemysłowych w celu zapewnienia optymalnej jakości powietrza. Jednak, aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, ważne jest, aby filtry powietrza nawiewanego i filtry powietrza wywiewanego były wymieniane w odpowiednim czasie. Nasze czujniki różnicy ciśnień mogą być używane do monitorowania tych filtrów. Czujniki Sentera są dostępne z wyświetlaczem i bez niego oraz posiadają komunikację Modbus.

Senteraweb
Istnieje również możliwość podłączenia tych czujników do naszego programuSenteraweb przez bramkę internetową, aby dane mogły być rejestrowane. W razie potrzeby powiadomienie można również wysłać, gdy tylko filtry ulegną zabrudzeniu i wymagają wymiany. 
Ostatnie wiadomości
12.09.2023
NOWOŚĆ – przepustnica powietrza z czujnikiem różnicy ciśnień firmy Sentera
NOWOŚĆ – przepustnica powietrza z czujnikiem różnicy ciśnień firmy Sentera Kierując się najlepszymi praktykami w branży HVAC, opracowaliśmy nową serię okrągłych, sterowanych elektrycznie przepustnic powietrza VAV, które posiadają wbudowany czujnik do kontroli różnicy ciśnień. >>>
24.08.2023
Czujniki HVAC do systemów automatyki budynkowej
Czujniki HVAC do systemów automatyki budynkowej W ostatnich latach wzrasta znaczenie wydajnych systemów wentylacji w budynkach. Zła wentylacja nie tylko powoduje dyskomfort osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach, ale ma także negatywny wpływ na ich zdrowie i poczucie komfortu. Kontrolowana wentylacja oparta na obłożeniu budynku i poziomie aktywności to jeden z najlepszych sposobów zapewnienia komfortu i wygody mieszkańców. Jest to dziedzina, w której inteligentne i wielofunkcyjne czujniki HVAC odgrywają zasadniczą rolę. >>>
27.07.2023
Urządzenie monitorujące filtr powietrza - co to jest?
Urządzenie monitorujące filtr powietrza - co to jest? Monitorowanie różnicy ciśnień na filtrze powietrza. Zanieczyszczenie filtra powietrza powoduje wzrost różnicy ciśnień. Po przekroczeniu wartości progowej wysyłane jest powiadomienie. Ta jednostka monitorująca filtr jest idealnym narzędziem do optymalizacji obsługi i konserwacji systemu wentylacyjnego. >>>
20.06.2023
Kontrola klimatu w szklarniach, oranżeriach i cieplarniach
Kontrola klimatu w szklarniach, oranżeriach i cieplarniach Dla dobrego i zdrowego wzrostu roślin ważne jest, aby temperatura była dokładnie monitorowana. Monitorowanie tego parametru prowadzi do efektywności energetycznej i optymalnego wzrostu warzyw. Regulator prędkości wentylatora GTEE1.... automatycznie reguluje prędkość wentylatorów nawiewnego i wyciągowego z silnikami jednofazowymi sterowanymi napięciem (230 VAC / 50–60 Hz) zgodnie ze zmierzonymi wartościami temperatury. Maksymalną prędkość można regulować za pomocą wewnętrznego trymera. Minimalną prędkość i wartość zadaną temperatury można ustawić za pomocą zewnętrznych potencjometrów. >>>
09.05.2023
Wielofunkcyjne czujniki HVAC, IP65
Wielofunkcyjne czujniki HVAC, IP65 W swojej ofercie produktowej Sentera posiada szeroką gamę sprawdzonych i niezawodnych, wielofunkcyjnych czujników HVAC z klasą ochrony IP65 umożliwiających monitorowanie typowych parametrów określających podstawowe parametry powietrza takich jak temperatura, wilgotność względna, CO2, CO, NO2, jakości powietrza. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła otoczenia system wentylacji można zoptymalizować w zależności od obłożenia pomieszczenia lub pory dnia. >>>
Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.