Sprite icons

Jaka jest różnica między połączeniem 3-przewodowym i 4-przewodowym?

Czujnik Sentera -F ma napięcie zasilania 24 VDC. Ten typ czujników wymaga połączenia 4-przewodowego. Można je połączyć 4-żyłowym kablem elektrycznym: 2-żyłowym dla napięcia zasilania i 2-żyłowym dla sygnału wyjściowego. Uziemienie napięcia zasilania i wyjścia analogowego są odseparowane galwanicznie w czujnikach typu -F. Dlatego wymagają połączenia 4-przewodowego. 4-przewodowe połączenie zmniejsza ryzyko zakłóceń elektrycznych, ponieważ napięcie zasilania i sygnał wyjściowy pozostają całkowicie oddzielone. Czujnik Sentera -G ma napięcie zasilania 24 VAC lub 24 VDC. Ten typ czujników wymaga połączenia 3-przewodowego. Można je podłączyć 3-żyłowym kablem elektrycznym. Uziemienie napięcia zasilania (V-) jest wewnętrznie połączone z masą wyjścia analogowego (GND). Nazywa się to „wspólną płaszczyzną”. Oznacza to, że do podłączenia napięcia zasilania i wyjścia analogowego potrzebne są tylko 3 przewody. Ze względu na tę „wspólną masę” czujniki typu -G i -F nie mogą być używane razem w tej samej sieci. Nigdy nie podłączaj wspólnej masy czujników typu -G do innych urządzeń zasilanych napięciem stałym. Może to spowodować trwałe uszkodzenie podłączonych urządzeń
Zgłoś błąd