Sprite icons

Jaka jest różnica między nadajnikiem, inteligentnym czujnikiem i kontrolerem czujnika?

Sentera oferuje urządzenia do pomiaru lub kontroli następujących parametrów: temperatura, wilgotność względna, CO2, jakość powietrza (TVOC), CO, NO2, światło otoczenia, różnica ciśnień, przepływ objętościowy i prędkość powietrza. Nadajnik lub czujnik to urządzenie, które mierzy określony parametr. Urządzenie przekształca tę zmierzoną wartość na wyjście analogowe (0–10 VDC / 0–20 mA / PWM) lub rejestr Modbus RTU.  Inteligentny czujnik ma możliwość definiowania różnych zakresów dla różnych parametrów. Tego rodzaju czujniki mają tylko jedno wyjście. Gdy wszystkie zmierzone wartości znajdują się w minimalnym zakresie, moc wyjściowa czujnika pozostanie na minimalnej wartości. Gdy jedna z zmierzonych wartości zbliży się do maksymalnego zakresu, moc wyjściowa czujnika również wzrośnie do wartości maksymalnej. Ta funkcja umożliwia kontrolę przepływu powietrza w funkcji różnych parametrów za pomocą prostego, inteligentnego czujnika. Parametr o najwęższym zakresie ma największy wpływ na moc wyjściową czujnika. Kontroler czujnika oferuje możliwość zdefiniowania wartości zadanej (przez Modbus RTU). Kontrolując moc wyjściową, sterownik czujnika będzie próbował utrzymać zmierzone wartości jak najbliżej wartości zadanych.
Zgłoś błąd