Sprite icons

Jak przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia Sentera?

Ustawienia produktów Sentera można zmieniać poprzez parametry w rejestrach Modbus Holding. Rozróżniamy parametry komunikacyjne od parametrów eksploatacyjnych. Resetowanie parametrów komunikacyjnych można wykonac samodzielnie. Taki reset jest często wymagany, gdy komunikacja za pośrednictwem oprogramowania nie jest już możliwa. Aby zresetować parametry komunikacji Modbus do ich domyślnych wartości fabrycznych, załóż zworkę na styki 1 i 2 złącza P1 na co najmniej 5 sekund. Parametry operacyjne można zresetować za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego 3SModbus lub za pomocą konfiguratora Sensistant Modbus, aktywując Holding register 10. W ten sposób wszystkie parametry operacyjne są resetowane do ich domyślnych wartości fabrycznych. Możliwe jest również ręczne zresetowanie poszczególnych parametrów do ich domyślnych wartości fabrycznych za pomocą oprogramowania. Ten film przedstawia sposób resetowania sprzętu i oprogramowania na czujniku HVAC: '"alt =" video "src =" C: \ BEA \ Temp \ Yves \ How_to_restore_the_factory_default_settings_of_a_Sentera_device.png ">
Zgłoś błąd