Sprite icons

Jak mogę regulować prędkość wentylatora z silnikiem EC?

Silnik EC (silnik komutowany elektronicznie) może być postrzegany jako silnik prądu przemiennego ze zintegrowanym regulatorem prędkości wentylatora. Oznacza to, że silnik EC wymaga wskazania żądanej prędkości wentylatora lub wartości zadanej prędkości wentylatora. Najczęstsze sposoby przekazywania tych informacji do silnika EC to:
- Potencjometr, który wysyła sygnał 0-10 VDC (analogowy) do silnika EC (*)
- Czujnik HVAC, który wysyła sygnał 0-10 VDC (analogowy) do Silnik EC (*)
- Czujnik HVAC, który wysyła żądaną prędkość wentylatora przez Modbus RTU do silnika EC (**)
- Sterownik HVAC, który wysyła pożądaną prędkość wentylatora przez Modbus RTU do silnika EC (**)
 
(*) Niektóre urządzenia Sentera  mogą również generować sygnał 0-20 mA lub PWM.
(**) W takim przypadku wymagany jest silnik EC z komunikacją Modbus RTU. Typ silnika powinien być zgodny z urządzeniami Sentera PoM.
Zgłoś błąd