Sprite icons

Jak korzystać z systemu wentylacji podczas COVID-19?

Wydaje się, że ryzyko przeniesienia wirusa SARS-CoV-2 przez aerozole jest raczej niskie na zewnątrz lub w zamkniętych przestrzeniach o dużej objętości. Oprócz zwykłych standardowych środków higieny, REHVA - Federacja europejskich stowarzyszeń HVAC - zaleca zwiększenie wentylacji w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia lub przenoszenia drogą powietrzną. Zalecają wyłączenie recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, aby zwiększyć szybkość nawiewu świeżego powietrza i szybkość usuwania zużytego powietrza. System wentylacji powinien działać w sposób ciągły. W przypadku przestrzeni niezamieszkanych strumień objętości powietrza można zmniejszyć, aby zaoszczędzić energię. W przypadku braku systemu wentylacji zalecają aktywną obsługę wietrzenia okien w połączeniu z monitorowaniem jakości powietrza w pomieszczeniach. Sentera zaleca stosowanie nadajników CO2 lub czujników jakości powietrza do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach. Te czujniki HVAC są przeznaczone do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach. Na długo przed tym, zanim pasażerowie zauważą złą jakość powietrza lub brak wentylacji, czujniki Sentera HVAC powiadomią Cię o konieczności otwarcia okna. Odkryj wszystkie możliwości na naszej mikrostronie
Zgłoś błąd