Sprite icons

Co to jest rozporządzenie w sprawie ekoprojektu UE 2019/1781?

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie ekoprojektu koncentruje się na zapewnieniu maksymalnej możliwej wydajności z każdej zużywanej energii. Dyrektywa zawiera spójne ogólnounijne przepisy dotyczące poprawy ekologiczności produktów, od urządzeń gospodarstwa domowego po produkty inżynieryjne. UE wyznaczyła cele w zakresie efektywności energetycznej i emisji CO2, aby pomóc ograniczyć średni globalny wzrost temperatury do 1,5 ° C. Aby wesprzeć ten cel, najnowsze rozporządzenie w sprawie ekoprojektu EU2019 / 1781 weszło w życie w październiku 2019 r. I obejmuje teraz napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) wraz z szerszą gamą silników. Druga faza, poszerzająca zakres rozporządzenia i zwiększająca wymagania dla silników, rozpocznie się 1 lipca 2023 r. Najnowsza dyrektywa w sprawie ekoprojektu wprowadza międzynarodowe klasy sprawności (IE) dla przemienników częstotliwości. Od 1 lipca 2021 określone VFD muszą spełniać specyfikację IE2. Nasze trójfazowe przetwornice częstotliwości spełniają te wymagania. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje jednofazowych przemienników częstotliwości, elektronicznych regulatorów prędkości wentylatorów i transformatorowych regulatorów prędkości wentylatorów.
Zgłoś błąd