Sprite icons

Co to jest „kontrola PI”?

Co to jest PI-Control? PI Control to mechanizm kontroli sprzężenia zwrotnego, który oblicza korektę, biorąc różnicę między pożądaną wartością zadaną a zmierzoną wartością. Typowe zastosowania to tempomat, kontrola temperatury itp.
Algorytm PI regulatora przywraca zmierzoną wartość do pożądanej wartości zadanej z minimalnym opóźnieniem i przekroczeniem.
- P oznacza proporcjonalność i reprezentuje wielkość korekty obliczeniowej. Im bliżej zmierzonej wartości znajduje się wartość zadana, tym mniejsze muszą być poprawki.
- I oznacza całkę i patrzy na to, jak różnica między wartością zadaną a zmierzoną wartością ewoluuje w czasie po zastosowaniu korekcji.
 
Zarówno P, jak i I są parametrami, które można ustawić ręcznie w regulatorze PI. Po aktywacji funkcja automatycznego dostrajania regulatora PI oblicza optymalne parametry P i I na podstawie reakcji procesu w czasie rzeczywistym na różne wartości kontrolne.
Zgłoś błąd