Sprite icons
Sentera używa ciasteczek !
Polityka prywatności
Logo Sentera
Sentera - Twój Partner w systemach sterowania HVAC
Kategoria
  • Rozwiązania sterowania HVAC
  • Obsługa klienta
  • O Sentera
  • Senteraweb - Konfiguracja, monitorowanie, logowanie

Co to jest „kontrola PI”?

Co to jest PI-Control? PI Control to mechanizm kontroli sprzężenia zwrotnego, który oblicza korektę, biorąc różnicę między pożądaną wartością zadaną a zmierzoną wartością. Typowe zastosowania to tempomat, kontrola temperatury itp.
Algorytm PI regulatora przywraca zmierzoną wartość do pożądanej wartości zadanej z minimalnym opóźnieniem i przekroczeniem.
- P oznacza proporcjonalność i reprezentuje wielkość korekty obliczeniowej. Im bliżej zmierzonej wartości znajduje się wartość zadana, tym mniejsze muszą być poprawki.
- I oznacza całkę i patrzy na to, jak różnica między wartością zadaną a zmierzoną wartością ewoluuje w czasie po zastosowaniu korekcji.
 
Zarówno P, jak i I są parametrami, które można ustawić ręcznie w regulatorze PI. Po aktywacji funkcja automatycznego dostrajania regulatora PI oblicza optymalne parametry P i I na podstawie reakcji procesu w czasie rzeczywistym na różne wartości kontrolne.
Witryna sieci Web nie jest obsługiwana w programie Internet Explorer! Użyj Chrome, Firefox, Edge lub innej przeglądarki.