Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Управление на въздушната завеса


Контролерите за въздушна завеса регулират скоростта на въздуха. Въздушните завеси са често използвани за предотвратяване прехвърлянето на въздух или замърсители от едно помещение в друго. По време на зимния период въздушната завеса създава термална бариера, за да запази топлия въздух вътре в помещението (например при отварянето на вратата на склад). Скоростта на въздуха може да се настрои чрез потенциометър или превключвател, когато се изисква ръчно регулиране на въздушната завеса. А това е възможно локално или дистанционно. Необходимо е свързването на ОВК сензор към регулатор на обороти на АС вентилатор или ЕС вентилатор за автоматично регулиране на въздушната завеса.

Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.