Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Решения на Sentera за управление в ОВК


Как се комбинират продуктите на Sentera. Как се свързва регулатор на обороти? Или потенциометър? Как се следи качеството на въздуха? Как се регулира вентилатор?

Управление на вентилатор

Управление на вентилатор
Регулаторите на обороти контролират притока на свеж въздух или извличането на застоялия въздух в помещенията спрямо нуждите. Можете да настроите ръчно или автоматично обема на въздушния поток спрямо зададените стойности. В ръчен режим можете да настроите скоростта на вентилатора с помощта на потенциометър или превключвател. А това е възможно локално или дистанционно. В автоматичен режим на регулиране на скоростта можете да свържете ОВК сензор към регулатор на обороти на АС вентилатор или ЕС вентилатор.
>>>

Управление на въздушната завеса

Управление на въздушната завеса
Контролерите за въздушна завеса регулират скоростта на въздуха. Въздушните завеси са често използвани за предотвратяване прехвърлянето на въздух или замърсители от едно помещение в друго. По време на зимния период въздушната завеса създава термална бариера, за да запази топлия въздух вътре в помещението (например при отварянето на вратата на склад). Скоростта на въздуха може да се настрои чрез потенциометър или превключвател, когато се изисква ръчно регулиране на въздушната завеса. А това е възможно локално или дистанционно. Необходимо е свързването на ОВК сензор към регулатор на обороти на АС вентилатор или ЕС вентилатор за автоматично регулиране на въздушната завеса.
>>>