Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Честотни инвертори


Честотните инвертори - VFD или честотни преобразуватели предлагат много прецизно управление на двигателя за различни типове двигатели: еднофазни двигатели с променлив ток, IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Честотният инвертор използва IGBT технологията, за да изменение както напрежението на двигателя, така и честотата чрез широчинно-импулсна модулация, гарантирайки много прецизно управление на двигателя. Благодарение на интегрираните макрокоманди конфигурирането на устройствата е улеснено. Режим „помпа“ предлага енергийно ефективното управление на помпи Режим „вентилатор“ (вкл. и за контролиране на пламък) е идеален за обикновена ОВК система. Тази технология е предназначена за приложения, изискващи много ефективно и прецизно управление на двигателя.

Регулатор на обороти за трифазни мотори 230 VAC - захранване 230 V

Честотни инвертори, които изискват еднофазно 230 VAC захранване и управляват трифазни 230 VAC двигатели. Могат да се използват за управление на следните видове трифазни двигатели: IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Всички честотни инвертори имат вградено пропорционално-интегрално управление, EMC филтър клас C1, брейк чопър (накъсвач) и Modbus RTU. Предлагат се в корпус със степен на защита IP20 или IP66. Тези в корпус с IP20 са предназначени за монтаж на закрито, за предпочитане в хладна, суха и затворена среда, като електрически шкаф. В корпус с IP66 са предназначени за тежки условия или директен монтаж на машина. Устойчиви са на прах и вода с възможност за монтаж на открито.
>>>

Регулатор на обороти за трифазни мотори 230 VAC - захранване 3х230 V

Честотни инвертори, които изискват трифазно 230 VAC захранване и управляват трифазни 230 VAC двигатели. Могат да се използват за управление на следните видове двигатели: IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Всички честотни инвертори имат вградено пропорционално-интегрално управление, EMC филтър клас C1, брейк чопър (накъсвач) и Modbus RTU. Предлагат се в корпус със степен на защита IP20 или IP66. Тези в корпус с IP20 са предназначени за монтаж на закрито, за предпочитане в хладна, суха и затворена среда, като електрически шкаф. В корпус с IP66 са предназначени за тежки условия или директен монтаж на машина. Устойчиви са на прах и вода с възможност за монтаж на открито.
>>>

Регулатор на обороти за трифазни мотори 400 VAC - захранване 3х400 V

Честотни инвертори, които изискват трифазно 380-480 VAC захранване и управляват трифазни 400 VAC двигатели. Могат да се използват за управление на следните видове двигатели: IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Всички честотни инвертори имат вградено пропорционално-интегрално управление, EMC филтър клас C1, брейк чопър (накъсвач) и Modbus RTU. Предлагат се в корпус със степен на защита IP20 или IP66. Тези в корпус с IP20 са предназначени за монтаж на закрито, за предпочитане в хладна, суха и затворена среда, като електрически шкаф. В корпус с IP66 са предназначени за тежки условия или директен монтаж на машина. Устойчиви са на прах и вода с възможност за монтаж на открито.
>>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.