Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Честотни инвертори


Честотните инвертори - VFD или честотни преобразуватели предлагат много прецизно управление на двигателя за различни типове двигатели: еднофазни двигатели с променлив ток, IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Честотният инвертор използва IGBT технологията, за да изменение както напрежението на двигателя, така и честотата чрез широчинно-импулсна модулация, гарантирайки много прецизно управление на двигателя. Благодарение на интегрираните макрокоманди конфигурирането на устройствата е улеснено. Режим „помпа“ предлага енергийно ефективното управление на помпи Режим „вентилатор“ (вкл. и за контролиране на пламък) е идеален за обикновена ОВК система. Тази технология е предназначена за приложения, изискващи много ефективно и прецизно управление на двигателя.

Регулатор на обороти за еднофазни мотори 230 VAC - захранване 230 V

Регулатор на обороти за еднофазни мотори 230 VAC - захранване 230 V
Честотни инвертори, които изискват еднофазно 230 VAC захранване и управляват еднофазни 230 VAC двигатели. Могат да се използват за управление на електродвигатели с постоянен магнит или дефазиращ кондензатор (PSC) и с изолиран полюс. Всички честотни инвертори имат вградено пропорционално-интегрално управление, EMC филтър клас C1, брейк чопър (накъсвач) и Modbus RTU. Предлагат се в корпус със степен на защита IP20 или IP66. Тези в корпус с IP20 са предназначени за монтаж на закрито, за предпочитане в хладна, суха и затворена среда, като електрически шкаф. В корпус с IP66 са предназначени за тежки условия или директен монтаж на машина. Устойчиви са на прах и вода с възможност за монтаж на открито.
>>>

Регулатор на обороти за трифазни мотори 230 VAC - захранване 230 V

Регулатор на обороти за трифазни мотори 230 VAC - захранване 230 V
Честотни инвертори, които изискват еднофазно 230 VAC захранване и управляват трифазни 230 VAC двигатели. Могат да се използват за управление на следните видове трифазни двигатели: IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Всички честотни инвертори имат вградено пропорционално-интегрално управление, EMC филтър клас C1, брейк чопър (накъсвач) и Modbus RTU. Предлагат се в корпус със степен на защита IP20 или IP66. Тези в корпус с IP20 са предназначени за монтаж на закрито, за предпочитане в хладна, суха и затворена среда, като електрически шкаф. В корпус с IP66 са предназначени за тежки условия или директен монтаж на машина. Устойчиви са на прах и вода с възможност за монтаж на открито.
>>>

Регулатор на обороти за трифазни мотори 230 VAC - захранване 3х230 V

Регулатор на обороти за трифазни мотори 230 VAC - захранване 3х230 V
Честотни инвертори, които изискват трифазно 230 VAC захранване и управляват трифазни 230 VAC двигатели. Могат да се използват за управление на следните видове двигатели: IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Всички честотни инвертори имат вградено пропорционално-интегрално управление, EMC филтър клас C1, брейк чопър (накъсвач) и Modbus RTU. Предлагат се в корпус със степен на защита IP20 или IP66. Тези в корпус с IP20 са предназначени за монтаж на закрито, за предпочитане в хладна, суха и затворена среда, като електрически шкаф. В корпус с IP66 са предназначени за тежки условия или директен монтаж на машина. Устойчиви са на прах и вода с възможност за монтаж на открито.
>>>

Регулатор на обороти за трифазни мотори 400 VAC - захранване 3х400 V

Регулатор на обороти за трифазни мотори 400 VAC - захранване 3х400 V
Честотни инвертори, които изискват трифазно 380-480 VAC захранване и управляват трифазни 400 VAC двигатели. Могат да се използват за управление на следните видове двигатели: IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Всички честотни инвертори имат вградено пропорционално-интегрално управление, EMC филтър клас C1, брейк чопър (накъсвач) и Modbus RTU. Предлагат се в корпус със степен на защита IP20 или IP66. Тези в корпус с IP20 са предназначени за монтаж на закрито, за предпочитане в хладна, суха и затворена среда, като електрически шкаф. В корпус с IP66 са предназначени за тежки условия или директен монтаж на машина. Устойчиви са на прах и вода с възможност за монтаж на открито.
>>>

Регулатор на обороти за еднофазни мотори - захранване 230 VAC

Регулатор на обороти за еднофазни мотори - захранване 230 VAC
Серия VFSC9 представлява електронни регулатори за монофазни индукционни двигатели с максимален ток 2,5 А. Те са подобни на честотните инвертори, но са променливотокови чопъри, използващи IGBT технология за регулиране на напрежението на двигателя чрез ШИМ. Благодарение на EMC филтъра срещу електромагнитни смущения - категория B, електромагнитното замърсяване остава ограничено.
>>>

Аксесоари за честотни инвертори

Аксесоари за честотни инвертори
Аксесоарите се използват за лесно свързване и конфигуриране на честотни инвертори >>>