Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Регулатори за монофазни мотори 230 VAC


Те регулират скоростта на еднофазни електродвигатели чрез промяна на изходното напрежение на стъпки. Регулаторите до 7,5 А са в пластмасов корпус, останалите - в метален.

Ръчно управление на АС мотори

Ръчно управление на АС мотори
Тези регулатори настройват ръчно оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели на стъпки. Някои от сериите имат термовход (ТК) за защита на двигателя от прегряване - в случай че моторът прегрее, регулаторът ще спре двигателя и ще активира алармен изход, ако има такъв. По-усъвършенстваните регулатори има цифров вход, алармен изход и нерегулиран изход.
>>>

Управление на обороти по Modbus RTU

Управление на обороти по Modbus RTU
Серия RTVS1 представлява трансформаторни регулатори с Modbus RTU. Така имате изцяло автоматизирана вентилация! Тези регулатори ви позволяват да контролирате скоростта на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 7,5 A чрез промяна на напрежението на двигателя на стъпки. Използваната автотрансформаторна технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора. Освен това регулаторите имат термоконтакти (ТК) за следене на защитата на двигателя от прегряване. Корпусът на RTVS1 е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>

Управление на обороти чрез аналогов вход

Управление на обороти чрез аналогов вход
Серия STVS1 представлява трансформаторни регулатори за управление на скоростта според аналогов управляващ сигнал. Те контролират стъпково оборотите на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 13 A, като променят напрежението на двигателя. Използваната автотрансформаторна технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора. Освен това регулаторите имат термоконтакти (ТК) за следене на защитата на двигателя от прегряване. Корпусът е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>

Управление на обороти спрямо околната температура

Управление на обороти спрямо околната температура
Този вид трансформаторни регулатори управляват еднофазни електродвигатели чрез промяна на изходното напрежение. Те са оборудвани с автотрансформатор(и) и регулират скоростта в автоматичен или ръчен режим. Автоматичният режим ви позволява да контролирате скоростта в пет стъпки според измерванията на сензора за температура на регулатора. В ръчен режим е възможно да изберете една от обозначените позиции на скоростта на вентилатора чрез вградения превключвател. Регулаторите до 7,5 А се предлагат в пластмасов корпус, а моделите над 7,5 А са в метален. Корпусът е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК и таймер за режим ден-седмица

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК и таймер за режим ден-седмица
Серия ST2R1 представлява трансформаторни регулатори с вграден таймер за „ден-седмица“, които превключват между две оптимални за мотора скорости. Тези регулатори ви позволяват да контролирате скоростта на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 13 A чрез промяна на напрежението на двигателя на стъпки. Използваната автотрансформаторна технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора. Интегрираният таймер позволява ръчно или автоматично управление на самия регулатор. ST2R1 имат термовходове (ТК) за следене на защитата на двигателя и автоматичен рестарт след прекъсване на захранването. Корпусът е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>