Sprite icons

Трансформатори

Автотрансформаторите са електрически трансформатори с една намотка и различни накрайници за напрежение. Тези различни накрайници осигуряват различни понижени изходни напрежения. Единичната намотка на автотрансформатора може да се използва едновременно и като първична, и като вторична намотка. Така конструкцията е компактна и по-лека, в сравнение с класическите трансформатори с двойни намотки. Автотрансформаторите са интегрирани в трансформаторните регулатори на обороти на Sentera за стъпков контрол на скоростта на мотора чрез редуциране на напрежението, но също така те могат да бъдат използвани самостоятелно в приложения, изискващи редуциране на напрежението. Sentera притежава собствена производствена линия за автотрансформатори за гарантиране на оптимално качество.
Докладвайте за грешка