Sprite icons

Трансформатори

Автотрансформаторите са електрически трансформатори с една намотка и различни накрайници за напрежение. Тези различни накрайници осигуряват различни понижени изходни напрежения. Единичната намотка на автотрансформатора може да се използва едновременно и като първична, и като вторична намотка. Така конструкцията е компактна и по-лека, в сравнение с класическите трансформатори с двойни намотки. Автотрансформаторите са интегрирани в трансформаторните регулатори на обороти на Sentera за стъпков контрол на скоростта на мотора чрез редуциране на напрежението, но също така те могат да бъдат използвани самостоятелно в приложения, изискващи редуциране на напрежението. Sentera притежава собствена производствена линия за автотрансформатори за гарантиране на оптимално качество.
Докладвайте за грешка
От съображения за сигурност сесията ви ще изтече поради липса на активност.
Поради продължителна неактивност сесията ви беше автоматично затворена от съображения за сигурност. Моля, влезте отново.
Останете в профила си Вход