Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Резерви части


В случай на повреда на продукт на Sentera, може да намерите подходящите резервни части в тази група.

Печатни платки

Печатни платки
Късо съединение или свръхтовар могат да причинят трайна повреда в електронната верига. За някои продукти е икономически по-изгодно тази част да бъде заменена, отколкото да бъде закупен нов продукт.
>>>

За корпуса

За корпуса
Освен електрониката, в нашата фабрика произвеждаме и корпусите и пластмасовите компоненти за продуктите. Някои от тези компоненти могат да бъдат поръчани отделно.
>>>

Прекъсвачи и контактори

Прекъсвачи и контактори
Механичните превключватели и контактори често се използват за трансформаторите регулатори. В случай на повреда, те могат да бъдат поръчани отделно.
>>>

Автотрансформатори

Автотрансформатори
Автотрансформаторите са електрически трансформатори с една намотка и различни накрайници за напрежение. Тези различни накрайници осигуряват различни понижени изходни напрежения. Единичната намотка на автотрансформатора може да се използва едновременно и като първична, и като вторична намотка. Така конструкцията е компактна и по-лека, в сравнение с класическите трансформатори с двойни намотки. Автотрансформаторите са интегрирани в трансформаторните регулатори на обороти на Sentera за стъпков контрол на скоростта на мотора чрез редуциране на напрежението. Sentera притежава собствена производствена линия за автотрансформатори за гарантиране на оптимално качество.
>>>