Sprite icons

Сензори за CO2

Трансмитерите за CO2 са налични в различни корпуси.  Те измерват температура, относителна  влажност и въглероден диоксид. Въглеродният диоксид е резултат от човешкия метаболизъм.  Завишеното съдържание на  въглероден диоксид може да причини главоболие и умора. Било то в сгради или стаи, трябва да се осигури приток на свеж въздух във всяко помещение, за да  се избегнат високите нива на въглероден диоксид. NDIR е професионалният  термин за „недисперсен инфрачервен газов сензор" и е най-често срещаният вид сензори, използвани за измерване на CO2.  
Докладвайте за грешка
От съображения за сигурност сесията ви ще изтече поради липса на активност.
Поради продължителна неактивност сесията ви беше автоматично затворена от съображения за сигурност. Моля, влезте отново.
Останете в профила си Вход