Sprite icons
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Сензори за температура и относителна влажност


Трансмитерите за температура и относителна влажност са налични  в различни корпуси. Те измерват  температура и относителна влажност в средата. Температурата и относителната  влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите. Сухият въздух изсушава кожата и очите и  дразни дихателните пътища. Прекалено високите нива на относителна влажност  водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени  от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на  вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре  проветряваните сгради. Повечето  сензори на "Сентера" измерват температурата и относителната  влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху  комфорта на обитателите. 

Регулатори за температура и относителна влажност

Тези контролери регулират температурата и относителната влажност. Регулирането на температурата и относителната влажност в сградите е от съществено значение за поддържане на комфорта и благосъстоянието на обитателите. Правилният контрол на температурата гарантира, че вътрешните пространства са благоприятни за производителност и комфорт, предотвратявайки дискомфорт от екстремна топлина или студ. Управлението на относителната влажност е също толкова важно, тъй като прекомерната влажност може да доведе до растеж на мухъл и прахови акари, което оказва отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в помещенията и здравето. Освен това поддържането на оптимални условия може да предпази строителните материали и оборудване от повреди, причинени от екстремни температурни и влажностни колебания. Като цяло ефективното регулиране на температурата и относителната влажност в сградите допринася за по-здравословна, по-удобна и устойчива вътрешна среда.
>>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.