Sprite icons
Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Сензори за качество на въздуха


Трансмитерите за качество на въздуха са налични в различни  корпуси. Те измерват температура,  относителна влажност и концентрация на общо ЛОС (TVOC). В закрити помещения ЛОС или „летливите органични съединения“ се отделят от различни източници -  от почистващи препарати, лепила, боя, нови килими, копирни машини до строителни материали и обзавеждане. ЛОС се отделят също и при дишането на хората и животните, в следствие  на потенето и директно от кожата. ЛОС са причинители на възпаления на ушите, носа и гърлото, главоболие, отпадналост, световъртеж, гадене, проблеми с концентрацията и умора.  Ето защо е важно нивата на ЛОС да бъдат следени, а замърсеният въздух да бъде и изсмукван. TVOC - общо ЛОС - e сумата от различните ЛОС и е показател за качеството на въздуха. 

Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.