Sprite icons

Сензори за качество на въздуха

Трансмитерите за качество на въздуха са налични в различни  корпуси. Те измерват температура,  относителна влажност и концентрация на общо ЛОС (TVOC). В закрити помещения ЛОС или „летливите органични съединения“ се отделят от различни източници -  от почистващи препарати, лепила, боя, нови килими, копирни машини до строителни материали и обзавеждане. ЛОС се отделят също и при дишането на хората и животните, в следствие  на потенето и директно от кожата. ЛОС са причинители на възпаления на ушите, носа и гърлото, главоболие, отпадналост, световъртеж, гадене, проблеми с концентрацията и умора.  Ето защо е важно нивата на ЛОС да бъдат следени, а замърсеният въздух да бъде и изсмукван. TVOC - общо ЛОС - e сумата от различните ЛОС и е показател за качеството на въздуха. 
Докладвайте за грешка
От съображения за сигурност сесията ви ще изтече поради липса на активност.
Поради продължителна неактивност сесията ви беше автоматично затворена от съображения за сигурност. Моля, влезте отново.
Останете в профила си Вход