Sprite icons

Диференциално налягане / въздушен поток

Тези сензори и контролери са незаменими за оптимизиране на вашата вентилационна система. Измерете или контролирайте диференциалното налягане (Pa), скоростта на въздушния поток (m/s) или обема на въздушния поток (m³/hr). Уверете се, че във вашата сграда се подава правилното количество свеж въздух и открийте запушени филтри, за да осигурите комфорт на обитателите и оптимално качество на въздуха в помещенията.
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка