Sprite icons

Регулатор за АС вентилатор с дисплей

Ръчно или автоматизирано управление на вентилация за еднофазни мотори 230 VAC, регулируеми по напрежение до 1,5 А. Желаната скорост на вентилатора може да бъде избрана ръчно чрез 3-бутонната клавиатура или автоматично. В автоматичен режим към RDCZ може да бъде свързан сензор на Sentera, за да регулира скоростта на вентилатора спрямо измерената температура, относителната влажност, нивото на въглеродния диоксид или диференциалното налягане. RDCZ е подходящ за вграден или повърхностен монтаж.
2 Елементи in 1 page(s)
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка
От съображения за сигурност сесията ви ще изтече поради липса на активност.
Поради продължителна неактивност сесията ви беше автоматично затворена от съображения за сигурност. Моля, влезте отново.
Останете в профила си Вход