Sprite icons

Регулатор за АС вентилатор с дисплей

Ръчно или автоматизирано управление на вентилация за еднофазни мотори 230 VAC, регулируеми по напрежение до 1,5 А. Желаната скорост на вентилатора може да бъде избрана ръчно чрез 3-бутонната клавиатура или автоматично. В автоматичен режим към RDCZ може да бъде свързан сензор на Sentera, за да регулира скоростта на вентилатора спрямо измерената температура, относителната влажност, нивото на въглеродния диоксид или диференциалното налягане. RDCZ е подходящ за вграден или повърхностен монтаж.
2 Елементи in 1 page(s)
Изтегляне на каталог
Докладвайте за грешка