Sprite icons
Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:

Датите на пристигане и сроковете за изработка и доставка на нашите продукти се основават на текущата ни информация и наличността на материали, части и компоненти. Доколкото е възможно, ние се опитваме да поддържаме тази информация постоянно актуализирана.

Въпреки това, поради напълно непредвидимата ситуация в нашите вериги за доставки, сроковете за изработка и доставка могат да бъдат променени по всяко време.

Искрено се извиняваме за това!

Задвижващо устройство


Задвижките или моторизираните клапи предлагат възможност за прецизно регулиране на потока свеж въздух за всяко едно помещение. Позициите на клапата могат да се регулират ръчно, автоматично в зависимост от нуждите или чрез система за сградна автоматизация. Тези клапи имат вграден ОВК сензор за автоматично регулиране на потока свеж въздух. В зависимост от измерените стойности на температура, влажност, CO2 или TVOC (качество на въздуха) се променя и позицията на клапата.

Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.