Sprite icons

Задвижващо устройство

Задвижките или моторизираните клапи предлагат възможност за прецизно регулиране на потока свеж въздух за всяко едно помещение. Позициите на клапата могат да се регулират ръчно, автоматично в зависимост от нуждите или чрез система за сградна автоматизация. Тези клапи имат вграден ОВК сензор за автоматично регулиране на потока свеж въздух. В зависимост от измерените стойности на температура, влажност, CO2 или TVOC (качество на въздуха) се променя и позицията на клапата.
Докладвайте за грешка