Sprite icons

Задвижващо устройство

Задвижките или моторизираните клапи предлагат възможност за прецизно регулиране на потока свеж въздух за всяко едно помещение. Позициите на клапата могат да се регулират ръчно, автоматично в зависимост от нуждите или чрез система за сградна автоматизация. Тези клапи имат вграден ОВК сензор за автоматично регулиране на потока свеж въздух. В зависимост от измерените стойности на температура, влажност, CO2 или TVOC (качество на въздуха) се променя и позицията на клапата.
Докладвайте за грешка
От съображения за сигурност сесията ви ще изтече поради липса на активност.
Поради продължителна неактивност сесията ви беше автоматично затворена от съображения за сигурност. Моля, влезте отново.
Останете в профила си Вход