Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Продукти и решения за управление в ОВК на Sentera 


регулатори за вентилатори - сензори за температура - сензори за влажност - сензори за CO2 - сензори за CO - трансмитери за налягане - превключватели

ОВК регулатори

ОВК регулатори
ОВК регулаторите контролират скоростта на вентилацията. Благодарение на опита ни от над две десетилетия в ОВК сектора, ние разбираме нуждите Ви с лекота. Знанията си влагаме в софтуера, който вече е интегриран в нашите продукти. Няма нужда да пишете сложни алгоритми - просто свързвате всички устройства заедно и избирате приложението си!
>>>

ОВК трансмитери, сензори и регулатори

ОВК трансмитери, сензори и регулатори
Как се следи качеството на въздуха? Качеството на въздуха на закрито не представлява просто усещането ни за заобикалящата ни среда, тъй като замърсеният въздух оказва неблагоприятно влияние върху човешкото здраве и чувството за физически комфорт. Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да увеличат енергийната ефективност сградите. Изброените по-долу параметри засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве: температура - относителна влажност - въглероден диоксид - ЛОС или летливи органични съединения - въглероден оксид - азотен диоксид. За проследяване и регулиране на количеството свеж въздух, който се подава в сградата, е важно да се следи и регулира диференциалното налягане, дебита и скоростта на въздуха. Като специалисти в разработването на решения за контрол за вентилационни системи, ние от "Сентера" разполагаме с богата гама от сензори със специфични предназначения. Всички те са в този раздел.
>>>

Електронни регулатори на обороти

Електронни регулатори на обороти
Те са проектирани за регулиране на скоростта за еднофазни и трифазни двигатели с променливо напрежение за ОВК. Плавното регулиране на оборотите на АС вентилатори може да става ръчно или автоматизирано. Фазовото управление на ъгъла (триак или симисторен регулатор) се използва за регулиране на напрежението на двигателя и за контрол на скоростта на вентилатора. Благодарение на тази технология, регулаторите са изцяло безшумни. В зависимост от типа на двигателя може да се появи някакъв допълнителен шум от двигателя при ниска скорост.
>>>

Трансформаторни регулатори на обороти

Трансформаторни регулатори на обороти
Те са регулатори за 5-стъпково регулиране на скоростта за еднофазни и трифазни двигатели с променливо напрежение. Този вид регулатори предоставят просто, но сигурно и стабилно решение за контрол на скоростта на вентилатора чрез регулиране на напрежението на променливотоковия мотор на стъпки. Тази технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора.
>>>

Честотни инвертори

Честотни инвертори
Честотните инвертори - VFD или честотни преобразуватели предлагат много прецизно управление на двигателя за различни типове двигатели: еднофазни двигатели с променлив ток, IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Честотният инвертор използва IGBT технологията, за да изменение както напрежението на двигателя, така и честотата чрез широчинно-импулсна модулация, гарантирайки много прецизно управление на двигателя. Благодарение на интегрираните макрокоманди конфигурирането на устройствата е улеснено. Режим „помпа“ предлага енергийно ефективното управление на помпи Режим „вентилатор“ (вкл. и за контролиране на пламък) е идеален за обикновена ОВК система. Тази технология е предназначена за приложения, изискващи много ефективно и прецизно управление на двигателя.
>>>

Превключватели и потенциометри

Превключватели и потенциометри
Те регулират EC вентилатори, регулатори на обороти, задвижки за клапи и много други устройства, изискващи аналогов управляващ сигнал, именно: 0-10 VDC, 0-20 mA или 0-100% ШИМ. Sentera предлага широка гама от превключватели и потенциометри за ръчно генериране на стъпков или плавен контролен сигнал.
>>>

Захранващи модули

Захранващи модули
В ОВК индустрията обикновено се използват следните захранващи напрежения: 24 VDC, 12 VAC или 24 VAC. Тези напрежения позволяват намаляване на размера и увеличаване на надеждността на устройствата. Импулсните захранващи модули са високоефективни, тъй като могат да работят с широк диапазон на напрежението и генерират 24 VDC. Трансформаторните захранвания са за 12 VAC и 24 VAC.
>>>

Регулатори за електрически нагреватели

Регулатори за електрически нагреватели
Електрическите нагреватели преобразуват електричеството в топлина, която може да се използва за затопляне на помещение, стая или сграда. Типичните приложения на електрически нагревателни елементи в ОВК индустрията са: пещи за промишлено отопление, подово отопление, покривно отопление, отопление за снеготопене по асфалта, сушилни и др. Регулаторите за електрически нагреватели са до 15 кВт и използват триак технология.
>>>

Мрежови и конфигуриращи устройства за Modbus RTU

Мрежови и конфигуриращи устройства за Modbus RTU
Как се конфигурират продуктите на Sentera чрез протокола за комуникация Modbus RTU? Как се свързват продуктите на Sentera чрез Modbus RTU? Как се настройват продуктите на Sentera чрез интернет? Комбинирайте преимуществата на различните интелигентни устройства на Sentera, за да създадете перфектното решение за контрол за Вашата вентилационна система! Въвеждането на информация или конфигурирането на устройствата може да бъде извършено на място или по интернет.
>>>

Трансформатори

Трансформатори
Автотрансформаторите са електрически трансформатори с една намотка и различни накрайници за напрежение. Тези различни накрайници осигуряват различни понижени изходни напрежения. Единичната намотка на автотрансформатора може да се използва едновременно и като първична, и като вторична намотка. Така конструкцията е компактна и по-лека, в сравнение с класическите трансформатори с двойни намотки. Автотрансформаторите са интегрирани в трансформаторните регулатори на обороти на Sentera за стъпков контрол на скоростта на мотора чрез редуциране на напрежението, но също така те могат да бъдат използвани самостоятелно в приложения, изискващи редуциране на напрежението. Sentera притежава собствена производствена линия за автотрансформатори за гарантиране на оптимално качество.
>>>

Прекъсвачи със заключваща се позиция OFF

Прекъсвачи със заключваща се позиция OFF
Прекъсвачите EME5 се използват предимно като превключватели за поддръжка или поправка на двигатели. Също така те могат да се използват и като главни превключватели за отделни електрически товари. Превключвателят се завърта до позиция „Изкл.“ (OFF). Превключването става невъзможно, като така се спира напрежението и това осигурява безопасността за здравето. Възможно е директно превключване на напреженията на двигателя.
>>>

Задвижващо устройство

Задвижващо устройство
Задвижките или моторизираните клапи предлагат възможност за прецизно регулиране на потока свеж въздух за всяко едно помещение. Позициите на клапата могат да се регулират ръчно, автоматично в зависимост от нуждите или чрез система за сградна автоматизация. Тези клапи имат вграден ОВК сензор за автоматично регулиране на потока свеж въздух. В зависимост от измерените стойности на температура, влажност, CO2 или TVOC (качество на въздуха) се променя и позицията на клапата.
>>>

Резерви части

Резерви части
В случай на повреда на продукт на Sentera, може да намерите подходящите резервни части в тази група. >>>

Продукти в предстоящо спиране от производство

Продукти в предстоящо спиране от производство
Тези продукти предстои да бъдат спрени от производство. Новата версия, която ще ги замести е спомената в детайлите за продукта. Съветваме да изберете по-новите продуктови версии.
>>>
Прекратено
Discontinued
Продуктите в тази група вече не се предлагат. Оттук можете да свалите техните технически спецификации и монтажни инструкции. В описанията на продуктите можете да намерите информация за алтернативни продукти.
>>>
Препоръчани продукти >>