Sentera използва бисквитки !

Научете повече
Logo Sentera

Sentera – your partner in HVAC control solutions

ОВК регулатори
ОВК регулатори
Една добра вентилационна система изисква интелигентна система за контрол, която е лесна за използване. ОВК регулаторът представлява главния мозък на вентилационната система. Благодарение на опита ни от над две десетилетия в ОВК сектора ни разбираме нуждите Ви с лекота. Знанията си влагаме в софтуера, който вече е интегриран в нашите продукти. Няма нужда да пишете сложни алгоритми - просто свързвате всички устройства заедно и избирате приложението си! ОВК контролерите на Sentera могат да работят самостоятелно или да бъдат свързани към интернет за регистриране на данни или дистанционно управление.
>>>
ОВК трансмитери, сензори и регулатори
ОВК трансмитери, сензори и регулатори
Как се следи качеството на въздуха в затворени помещения? Качеството на въздуха на закрито не представлява просто усещането ни за заобикалящата ни среда, тъй като замърсеният въздух оказва неблагоприятно влияние върху човешкото здраве и чувството за физически комфорт. Наред със санирането на сградите, нарастват и нуждите от интелигенти вентилационни системи, които да поддържат добро качество на въздуха и да увеличат енергийната ефективност. Изброените по-долу параметри оказват влияние върху здравето и усещането за физически комфорт: температура, относителна влажност, въглероден диоксид (CO2), VOC (или Летливи органични съединения (ЛОС)), въглероден оксид (CO) и азотен диоксид (NO2). За да следите или контролирате количеството свеж въздух, подаван в сградата, е важно да се следи и контролира диференциалното налягане, потока и скоростта на въздуха. Като специалисти в разработването на решения за контрол за вентилационни системи, ние от Sentera разполагаме с богата гама от сензори - всеки със специфични предназначения. Пълната гама сензори може да бъде разгледана в този раздел.
>>>
Електронни регулатори на обороти
Електронни регулатори на обороти
Как се регулира скоростта на АC вентилатор? Тук ще откриете регулатори за безкрайно променливо регулиране на скоростта за еднофазни и трифазни двигатели с променливо напрежение. Плавното регулиране на оборотите на АС вентилатори може да става ръчно или автоматизирано. Фазовото управление на ъгъла (триак или симисторен регулатор) се използва за регулиране на напрежението на двигателя и за контрол на скоростта на вентилатора. Благодарение на тази технология, регулаторите са изцяло безшумни. В зависимост от типа на двигателя може да се появи някакъв допълнителен шум от двигателя при ниска скорост. Регулаторите имат редица предимства по отношение на комфорта: оптимизиране на подаването на свеж въздух във вашата сграда; по отношение на здравето - подобряване на качеството на въздуха в помещението; за околната среда - благодарение на оптимизирания въздушен поток, вашата вентилационна система ще бъде по-енергийно ефективна.
>>>
Трансформаторни регулатори на обороти
Трансформаторни регулатори на обороти
Как се регулира скоростта на АC вентилатор? Тук ще откриете регулатори за 5-стъпково регулиране на скоростта за еднофазни и трифазни двигатели с променливо напрежение. Този вид регулатори с автотрансформатори предоставят просто, но сигурно и стабилно решение за контрол на скоростта на вентилатора чрез регулиране на напрежението на променливотоковия мотор на стъпки. Тази технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора. Специалното импрегниращо покритие намалява шума от автотрансформаторите. Тези регулатори на обороти ви позволяват да контролирате АС вентилатори ръчно или автоматично. Като цяло, регулаторите имат редица предимства по отношение на комфорта: оптимизиране на подаването на свеж въздух във вашата сграда; по отношение на здравето - подобряване на качеството на въздуха в помещението; за околната среда - благодарение на оптимизирания въздушен поток, вашата вентилационна система ще бъде по-енергийно ефективна.
>>>
Честотни инвертори
Честотни инвертори
Как се регулира скоростта на АC вентилатор? Друга възможност за регулиране са честотните инвертори - VFD или честотни преобразуватели, които предлагат много прецизно управление на двигателя за различни типове двигатели: еднофазни двигатели с променлив ток, IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронно реактивни двигатели. Честотният инвертор използва IGBT технологията, за да изменение както напрежението на двигателя, така и честотата чрез широчинно-импулсна модулация, гарантирайки много прецизно управление на двигателя. Благодарение на интегрираните макрокоманди конфигурирането на устройствата е улеснено. Режим „помпа“ предлага енергийно ефективното управление на помпи Режим „вентилатор“ (вкл. и за контролиране на пламък) е идеален за обикновена ОВК система. Тази технология е предназначена за приложения, изискващи много ефективно и прецизно управление на двигателя.
>>>
Превключватели и потенциометри
Превключватели и потенциометри
Как се регулира скоростта на EC вентилатор? Как се регулира позицията на положението на въздушна клапа? EC вентилатори, честотните инвертори, регулатори на обороти, актуатори за клапи и много други устройства изискват аналогов управляващ сигнал, напр. 0-10 VDC, 0-20 mA или 0-100% ШИМ за регулиране на скоростта на вентилатора или положението актуатора между минимална и максимална стойност. Sentera предлага широка гама от превключватели и потенциометри за ръчно генериране на стъпков или плавен контролен сигнал.
>>>
Захранващи модули
Захранващи модули
Как да изберем захранващ модул? В ОВК индустрията обикновено се използват следните захранващи напрежения: 24 VDC, 12 VAC или 24 VAC за контролерите и сензорите. Тези напрежения позволяват намаляване на размера и увеличаване на надеждността на устройствата. Захранващото напрежение 24 VDC позволява да увеличите енергийната ефективност и безопасността на вашата ОВК инсталация. Затова Sentera съветва да използвате ОВК регулатори и трансмитери, които изискват 24 VDC захранване. Ако искате да спестите време за инсталиране, препоръчваме устройства на Sentera с версия -M или PoM. Те обединяват захранване (24 VDC) с комуникацията по Modbus RTU в един стандартен мрежов кабел с накрайник RJ45. Винаги изчислявайте необходимото право или променливотоково напрежение за приложението си - не гадайте! Запишете всички устройства, които изискват захранване в таблица и изчислете сумата от консумацията на различните устройства в ампери. Комбинацията от захранващото напрежение и необходимата консумация на ток ще определи най-доброто захранване за вашето приложение.
>>>
Регулатори за управление на електрически нагреватели
Регулатори за управление на електрически нагреватели
Как се регулират електрически нагреватели? Електрическите нагреватели преобразуват електричеството в топлина, която може да се използва за затопляне на помещение, стая или сграда. В някои случаи нагревателният елемент е видим - светещ червено под защитна решетка. В други - той е скрит вътре, защитен от обвивки от метал и пластмаса. Без значение колко голям е нагревателят, без значение отделят топлина чрез лъчене, дали са маслени или с вентилатори, той използва нагревателен елемент, който преобразува електричеството в топлина. Типичните приложения на електрически нагревателни елементи в ОВК индустрията са: пещи за промишлено отопление, подово отопление, покривно отопление, отопление за снеготопене по асфалта, сушилни и др.
>>>
Мрежови и конфигуриращи устройства за Modbus RTU
Мрежови и конфигуриращи устройства за Modbus RTU
Как се конфигурират продуктите на Sentera чрез протокола за комуникация Modbus RTU? Как се свързват продуктите на Sentera чрез Modbus RTU? Как се настройват продуктите на Sentera чрез интернет? Комбинирайте преимуществата s интелигентността на различните устройства на Sentera, за да създадете перфектното решение за контрол за Вашата вентилационна система! Когато различни продукти на Sentera са свързани чрез протокола за комуникация на Modbus RTU, те могат да "споделят" информация и да контролират вентилатори, регулатори и много други устройства на база измерените стойности от ОВК трансмитерите. Така подобрявате качеството на въздуха в затворени помещения докато пестите енергия. Въвеждането на информация или конфигурирането на устройствата може да бъде на място или по интернет.
>>>
Трансформатори
Трансформатори
Автотрансформаторите са електрически трансформатори с една намотка и различни накрайници за напрежение. Тези различни накрайници осигуряват различни понижени изходни напрежения. Единичната намотка на автотрансформатора може да се използва едновременно и като първична, и като вторична намотка. Така конструкцията е компактна и по-лека, в сравнение с класическите трансформатори с двойни намотки. Автотрансформаторите са интегрирани в трансформаторните регулатори на обороти на Sentera за стъпков контрол на скоростта на мотора чрез редуциране на напрежението, но също така те могат да бъдат използвани самостоятелно в приложения, изискващи редуциране на напрежението. Sentera притежава собствена производствена линия за автотрансформатори за гарантиране на оптимално качество.
>>>
Прекъсвачи и разединители
Прекъсвачи и разединители
Как да боравите с електрически двигатели по безопасен начин? Електродвигателите и вентилаторите са навсякъде около нас, затова безопасността на електрическите вериги е от изключителна важност. В частност, електродвигателите се нуждаят от допълнителна защита, тъй като напрежението е високо, а механичните части са подвижни. Разединителите или прекъсвачите могат да се използват за техните безопасна поддръжка и ремонт или като главни превключватели за отделни електрически товари. Те осигуряват защита на двигателя от свръхтовар, падане на фаза и късо съединение.
>>>
Резерви части
Резерви части
В случай на повреда на продукт на Sentera, може да намерите подходящите резервни части в тази група. >>>
Продукти в предстоящо спиране от производство
Продукти в предстоящо спиране от производство
Тези продукти предстои да бъдат спрени от производство. Новата версия, която ще ги замести е спомената в детайлите за продукта. Съветваме изберете към по-новите продуктови версии.
>>>
Прекратено
Discontinued
Продуктите в тази група вече не се предлагат. Оттук можете да свалите техните технически спецификации и монтажни инструкции. В описанията на продуктите можете да намерите информация за алтернативни продукти.
>>>
VK Icon
LinkedIn Icon
Follow us on
© 2020 Sentera. Powered by Bea Solutions