Sprite icons
Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Продукти и решения за управление в ОВК на Sentera 


регулатори за вентилатори - сензори за температура - сензори за влажност - сензори за CO2 - сензори за CO - трансмитери за налягане - превключватели

ОВК трансмитери, сензори и регулатори

Как се следи качеството на въздуха? Качеството на въздуха на закрито не представлява просто усещането ни за заобикалящата ни среда, тъй като замърсеният въздух оказва неблагоприятно влияние върху човешкото здраве и чувството за физически комфорт. Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да увеличат енергийната ефективност сградите. Изброените по-долу параметри засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве: температура - относителна влажност - въглероден диоксид - ЛОС или летливи органични съединения - въглероден оксид - азотен диоксид. За проследяване и регулиране на количеството свеж въздух, който се подава в сградата, е важно да се следи и регулира диференциалното налягане, дебита и скоростта на въздуха. Като специалисти в разработването на решения за контрол за вентилационни системи, ние от "Сентера" разполагаме с богата гама от сензори със специфични предназначения. Всички те са в този раздел.
>>>

Честотни инвертори

Честотните инвертори - VFD или честотни преобразуватели предлагат много прецизно управление на двигателя за различни типове двигатели: еднофазни двигатели с променлив ток, IE2, IE3 и IE4 индукционни двигатели, променливотокови двигатели с постоянен магнит, безчеткови постояннотокови двигатели, синхронни реактивни двигатели. Честотният инвертор използва IGBT технологията, за да изменение както напрежението на двигателя, така и честотата чрез широчинно-импулсна модулация, гарантирайки много прецизно управление на двигателя. Благодарение на интегрираните макрокоманди конфигурирането на устройствата е улеснено. Режим „помпа“ предлага енергийно ефективното управление на помпи Режим „вентилатор“ (вкл. и за контролиране на пламък) е идеален за обикновена ОВК система. Тази технология е предназначена за приложения, изискващи много ефективно и прецизно управление на двигателя.
>>>
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.