Sprite icons

Интелигентен сензор температура | влажност | TVOC| PoM

Артикулен код DCVCM-R
GTIN 0.540.100.301.812.5
Интрастат номер 90.32.89.00
Категория Продукти в предстоящо спиране от производство
Текуща наличност на стока 55 Бр.
Фабрично време за изпълнение 5 Седмица(и)
Следващо пристигане 03/05/2024 - 60 Бр.

Описание на продукта

Това е интелигентен сензор за следене качеството на въздуха за монтаж във въздуховоди. Той измерва стойностите на температура, лважност и качество на въздуха (летливи органични съединения - ЛОС). Захранващото напрежение е 24 VDC, което означава, че комуникацията по Modbus и напрежението се свързват чрез един RJ45 кабел. Те използват стойностите на Т, rH и TVOC като входни данни от алгоритъма за управление, а сензорът поддържа и трите стойности в техните задания посредством един аналогов изход, който може да се използва за директно управление на ЕС мотор или задействащо устройство. Всички параметри и стойността на изхода са достъпни чрез протокола за комуникация Modbus RTU. Сензорният елемент за TVOC може да се замени в случай на повреда. Всички настройки могат да бъдат направени по Modbus RTU.

Допълнителни спецификации и описание

    
Предназначен за монтаж във въздуховоди
Този ОВК сензор измерва температура, относителна влажност и летливи органични съединения и се монтира във въздуховоди. На база измерените температура и влажност се изчислява точката на оросяване. Сензорът ще функционира най-добре, ако е монтиран в прав участък на въздуховода.  Избягвайте монтирането му в зони с вихрови въздушни потоци или в близост до филтри, охлаждащи серпентини, вентилатори и др.  Позицията на сензора трябва да бъде съобразена с посоката на въздушния поток.  За повече информация, моля прочетете монтажната инструкция.
    
Как работи?
Сензорът използва стойностите на Т,  rH и TVOC като входни данни от алгоритъма за управление и поддържа и трите стойности в техните задания посредством един аналогов изход, който може да се използва  за директно управление на ЕС мотор или задействащо устройство. Стойността на изхода варира пропорционално в зависимост от измерените стойности на температура, влажност и летливи органични съединения. Например: когато стойностите на температурата, влажността или ЛОС достигнат максималната граница, скоростта на вентилатора ще се увеличи или клапата ще се отвори.  Управлението на изхода се осъществява чрез Modbus RTU.
    
Съкратено време за монтаж
Достатъчен е само един RJ45 кабел за свързване на сензора! Комуникацията по Modbus RTU и захранващото напрежение (24 VDC) могат да се свържат чрез един стандартен UTP кабел, който наричаме Power over Modbus или накратко PoM Всички параметри и стойността на изхода са достъпни чрез протокола за комуникация Modbus RTU.  Повечето 24 VDC захранващи устройства предлагат допълнителна защита срещу късо съединение или претоварване. Захранващото напрежение 24 VDC осигурява безопасност и надеждност за Вашата инсталация.
    
Лесен за употреба!
Сензорът не изисква конфигуриране! След като бъде инсталиран е готов за използване. Настройките по подразбиране са подходящи за повечето приложения. Настройките могат да бъдат направени чрез Modbus RTU в случай че е необходимо.  Например: стойностите на температура, относителна влажност или нивата на ЛОС могат да се настроят чрез комуникацията по Modbus. Картата с Modbus регистрите осигурява цялостен преглед на всички настройки.
    
Високо качество на работа!
Всеки сензор е калибриран и тестван в нашата фабрика. В случай че сензорният елемент се повреди, той може да бъде сменен. Ние използваме само висококачествени елементи и компоненти, които осигуряват дългосрочна стабилност на работа и точност на сензора. Корпуса е със защита IP54 срещу прах и влага. Сензорният елемент е вграден в тръбичката на устройството, Като тя има отвор за директен контакт между сензорния елемент и въздушния поток. Тръбата на сензора е със защита IP20.     


Забележки, отзиви и оценки

27.11.2023
With this sensor, you get an idea of the TVOC trend, not the exact amount of TVOC in the air. I then opted for a CO2 sensor to make sure there is enough fresh air in the room.
An De Ridder
30.11.2023
Hi Jef, that's what the TVOC sensors do indeed. Depending on where they are installed, the measured values of the TVOC sensing element can fluctuate significantly. A CO2 sensor ensures that there is always an adequate supply of fresh air.
Добави коментар и оценка
0
Докладвайте за грешка