Sprite icons

Как се контролират 3-степенните вентилатори? Какво представлява превключвателят?

Превключвателят може да се използва за регулиране на скоростта на еднофазни 3-степенни вентилатори. Тристъпковите превключватели за управление на Sentera се предлагат с или без позиция OFF. Те свързват мрежовото захранване 230 VAC към началната намотка на двигателя или към една от точките на свързване на основната намотка на двигателя. По този начин 230 VAC е свързан само към един от трите контакта. Това Ви позволява да регулирате скоростта на вентилатора от ниска до висока в 3 стъпки.
Докладвайте за грешка