Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Search
Категория
  • Решения за управление на ОВК
  • Обслужване на клиенти
  • Относно Sentera
  • Senteraweb - Настройки, наблюдение, регистриране

Как можете да възстановите фабричните настройки на устройство на Сентера?

Настройките на параметрите на устройствата на Сентера могат да се променят чрез регистрите за съхранение (Holding registers) в картата с Modbus регистрите.  Възможно е разграничаването на два вида параметри: комуникационни (предават информацията) и работни.
 
Нулирането на комуникационните параметри е запаметено в хардуера на устройството.  Тази опция е необходима в случаите, когато няма комуникация със софтуера на устройството.  Поставете джъмпер на щифтове 1 и 2 за минимум 5 секунди, за да върнете фабричните настройки на комуникационните параметри.
 
Работните параметри могат да се занулят чрез софтуера за конфигуриране 3SModbus или чрез Modbus устройството за конфигуриране на SENSISTANT като просто активирате регистър за съхранение 10 (Holding register 10). По този начин фабричните настройки на всички работни параметри ще бъдат възстановени.  Възможно е и ръчно възстановяване на фабричните настройки на някои параметри с помощта на софтуера.
 
А в това видео можете да видите как могат да се възстановят фабричните настройки на хардуера и софтуера на ОВК сензор:
video
Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.