Sprite icons

Как можем да рекалибрираме CO2 сензор?

Не е задължително калибриране за CO2 сензорите на Сентера.  Веднъж след като бъдат инсталирани, интелигентният алгоритъм се използва за автоматично рекалибриране на устройството.  Тази функция изключва опасенията на потребителите относно засичането на CO2, а то е отклонение в измерването на сензора и рекалибриране на сензора.
На практика, всички сензори, включително и сензорите за измерване на CO2, имат отклонение в измерването.  Отчасти, градуса на отклонение зависи от използването на качествени компоненти с отличен дизайн.  Но дори и при наличието на двете, все още може да се забележи леко отклонение в измерването на CO2 сензора.  А това води до задължителното рекалибриране на сензора.  Процеса на ръчно рекалибриране на сензора е лесен, но изисква време и може да се окаже значително скъпо в случай че е нужно това да се прави по-често.  Благодарение на интелигентният алгоритъм за рекалибриране, работният живот на устройството се удължава, а от това могат да е спестят и доста разходи.

Как работи алгоритъма за автоматично рекалибриране?
Микропроцесорът на сензора може да запаметява дори и най-ниските стойности на концентрация на CO2 през последните 24 часа.  Предполага се, че тази ниска точка е извън диапазона на CO2.  Сензорът е достатъчно интелигентен, за да намали периодичните повишени нива на концентрация, които могат да възникнат, ако помещението се използва през цялото време.  След като сензорът е събрал минимума запаметени нива на концентрация на CO2, той е готов за извършване на статистически самоанализ. Ако анализът покаже, че има отклонение в измерванията на сензора, се прави малка корекция на измерения коефициент, за да се компенсира отклонението.
Важно е да се отбележи, че сензорите на Sentera за измерване на CO2 са проектирани за приложения, при които помещенията остават свободни в продължение на 4 часа на ден или повече, така че концентрацията на CO2 в помещенията да се понижи до стандартните нива.
В случай че CO2 сензорът на Сентера се използва за приложения на открито, в които е по-малко вероятно да се засичат концентрации на CO2, то тогава алгоритъма за самокалибриране на сензора трябва да бъде деактивиран.  А това става възможно чрез регистър за съхранение 40 (Holding Register 40) в картата с Modbus регистрите.  По подразбиране, алгоритъма за самокалибриране е активиран.
Докладвайте за грешка