Sprite icons

Какво представлява „ПИ управление“?

„ПИ управление“ е механизъм за управление на обратна връзка от веригата, който изчислява корекция, като взема разликата между желаното задание и измерената стойност. Често срещаните приложения са круиз контрол, контрол на температурата и т.н.
 
ПИ алгоритъмът на контролера възстановява измерената стойност до желаната зададена точка с минимално закъснение и пререгулиране.
- П е съкращение от пропорционално и представлява изчислението на корекция. Колкото по-близо е измерената стойност до заданието, толкова по-малки трябва да бъдат корекциите.
- И е съкращение от интегрално и разглежда разликата между заданието и измерена стойност и как тя се развива във времето при прилагане на корекцията.

П и И са параметри, които могат да бъдат зададени ръчно в ПИ контролера. Когато е активирана (и налична) функцията за автоматично настройване на ПИ контролера, тя изчислява оптималните П и И параметри въз основа на реакцията в реално време на процеса на различни контролни стойности.
Докладвайте за грешка