Sprite icons

Какво е Modbus RTU?

Устройствата на Sentera обменят информация чрез мрежа, наречена Modbus RTU.
 
Modbus RTU е комуникационен протокол за серийно предаване чрез RS485. Казано по-просто, това е метод, използван за предаване на информация по серийни линии (технология RS485) между електронни устройства. Устройството, изискващо информацията, се нарича Master (Главно устройство), а устройствата, предоставящи информация, са Slaves (Подчинени устройства). В стандартна Modbus мрежа има едно главно и до 247 подчинени устройства, всяко с уникален адрес на от 1 до 247. Главното устройство може да записва информация в подчинените устройства
Докладвайте за грешка
От съображения за сигурност сесията ви ще изтече поради липса на активност.
Поради продължителна неактивност сесията ви беше автоматично затворена от съображения за сигурност. Моля, влезте отново.
Останете в профила си Вход