Sprite icons

Какво е Modbus RTU?

Устройствата на Sentera обменят информация чрез мрежа, наречена Modbus RTU.
 
Modbus RTU е комуникационен протокол за серийно предаване чрез RS485. Казано по-просто, това е метод, използван за предаване на информация по серийни линии (технология RS485) между електронни устройства. Устройството, изискващо информацията, се нарича Master (Главно устройство), а устройствата, предоставящи информация, са Slaves (Подчинени устройства). В стандартна Modbus мрежа има едно главно и до 247 подчинени устройства, всяко с уникален адрес на от 1 до 247. Главното устройство може да записва информация в подчинените устройства
Докладвайте за грешка