Sprite icons

Каква е разликата между трансмитер, интелигентен сензор и контролер?

Sentera предлага устройства за измерване или регулиране на стойностите на следните параметри: температура, относителна влажност, въглероден диоксид, качество на въздуха (или летливи органични съединения - ЛОС), въглероден оксид, азотен диоксид, диференциално налягане, обем на въздуха и скорост на въздуха.
Трансмитер или сензор е устройство за измерване на дадени параметри. Устройството превръща измерената стойност в аналогов изход (0-10 VDC / 0-20 мА / ШИМ) или регистър на протокола Modbus RTU.
 
Интелигентният сензор има опция за задаване на различни обхвати за различни параметри. Този тип сензори имат един-единствен изход. Когато всички измерени стойности са в минималния обхват, изходът на сензора остава в своя минимален обхват. Когато една от измерените стойности достигне максималния обхват, изходът на сензора също ще се увеличи до максимум. Тази функция дава възможност за контрол на обема на въздуха вместо различните параметри чрез един интелигентен сензор. Стойността с най-стеснен диапазон има най-голямо въздействие над изхода на сензора.
Контролерът или регулаторът предлага възможност за определяне на задание чрез протокола за комуникация Modbus RTU. Чрез регулирането на изхода, контролерът ще се опита по възможност да поддържа измерените стойности колкото е възможно по-близки до стойностите на заданието.
 
 
 
 
Докладвайте за грешка