Sprite icons

За какво служи IE2 при честотните инвертори?

Регламентът за екопроектиране ЕС 2019/1781 обхваща честотни регулатори за трифазни, регулируеми по напрежение мотори с усилващи диоди в диапазона 0,12 kW ≤ Pn <1000 kW. Според решението от 1-ви юли 2021 загубите на мощност на тези регулатори не трябва да надвишават максималните загуби на мощност, съответстващи на нивото на ефективност IE2. Степента на IE2 задава нормалните граници. Според решението от 1-ви юли 2021, инверторите, обхванати от регламента, трябва да отговарят на изискванията на IE2, за да имат маркировка CE.
Този регламент не се отнасч за инвертори за еднофазни мотори и регулатори на обороти за вентилатори.
Докладвайте за грешка