Sprite icons

Защо e необходимо да се измерва TVOC или качеството на въздуха в помещението?

Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да увеличат на енергийната ефективност сградите.
 

Изброените по-долу параметри засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве:- Температура- Относителна влажност- TVOC или CO2eq.
 
Като специалисти в разработването на решения за контрол за вентилационни системи, ние от Sentera разполагаме с богата гама от сензори със специфични предназначения. С цел да улесним избора Ви на сензор, ще Ви поясним подробно различните параметри.
 
 
Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите. Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Освен това, може да причини кървене от носа или възпаление в гърлото, придружени със симптоми на настинка или други респираторни проблеми. Също така, той засилва статичното електричество. Това можете да усетите по дрехите и косата си, а също по мебелите и килима. Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради.
 

Сензорите на Sentera измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.
 
ЛОС - летливи органични съединения
Замърсяване на въздуха в закрити помещения в следствие на пребиваването на хората поначало се свързва с нивото на CО2, което често се използва като индикатор за недостатъчна вентилация на помещението. Това обаче не изчерпва всички ефекти върху човека.
 
ЛОС или „летливите органични съединения“ са причинители на възпаления на ушите, носа и гърлото, главоболие, отпадналост, световъртеж, гадене, проблеми с концентрацията и умора. В закрити помещения ЛОС се отделят от различни източници като започнем от почистващи препарати, лепила, боя, нови килими, копирни машини до строителни материали и обзавеждане. ЛОС се отделят също и при дишането на хората и животните, в следствие на потенето и директно от кожата.
 
 
CO2eq - CO2 еквивалент на база измерените стойности на ЛОС
За по-прецизното следене на качеството на въздуха на закрито, Sentera разработи мултифункционалния сензор за общо ЛОС (TVOC), който отчита нивата на температура, относителна влажност, осветеност и ЛОС. Той включва възможност за преобразуване на стойностите от измерванията на ЛОС към техния CO2 еквивалент.
 
Сред редицата сензори за ЛОС, новият трансмитер се отличава с повишена чувствителност към водорода (H2). Приема се, че в закрити помещения съотношението в концентрацията на Н2 и CO2 от човешкото дишане е показателно, тъй като относителните им стойности са устойчиви: CO2 - 4% и H2 - 10 ppm. На практика, хората са основните източници на CO2 и H2 в закрити помещения.
 
Така замърсяването на въздуха в резултат от човешко присъствие може да се разграничи от други замърсители, а на свой ред това позволява регулирането на вентилацията спрямо нуждите на действителните обитатели на помещенията.
 
 
Вентилацията във функция на ниво TVOC - общо ЛОС (или CO2eq) е нужна в среди, където качеството на въздуха в помещенията трябва да се оптимизира непрекъснато, например: в дневната, в офис сгради, определени индустриални среди и т.н.
Докладвайте за грешка