Sprite icons

Защо е необходимо да се измерват температурата и относителната влажност?

Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите.

Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Освен това, може да причини кървене от носа или възпаление в гърлото, придружени със симптоми на настинка или други респираторни проблеми. Също така, той засилва статичното електричество. Това можете да усетите по дрехите и косата си, а също по мебелите и килима.
 

Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради. Кондензацията представлява процеса на преминаване от газообразно към течно агрегатно състояние на веществото. Може да се дефинира и като превръщането на водна пара в течност при контакт с повърхност. Обикновено се наблюдава при охлаждане на водните пари, които кондензират върху повърхност с по-ниска температура или когато равновесието на водните пари във въздуха, т.е. влажността му, надхвърля определени граници. Процеса на кондензация благоприятства образуването на мухъл и бактерии, които причиняват дихателни проблеми и/или алергични реакции. В следствие се създават условия за размножаването на акари, които пречат на болните от астма.
 

Относителна влажност
Относителната влажност (rH) представлява отношението на парциалното налягане на водните пари към равновесното налягане на парите на водата при дадена температура. Например: 30% rH означава, че въздухът съдържа 30% от влагата, която може да задържи при дадена температура. Когато въздухът не може да поеме повече влага при дадена температура (т.е. rH = 100%), той е достигнал нивото си насищане.
 

Точка на оросяване
Точката на оросяване представлява температурата, при която въздухът достига състояние на насищане с вода в следствие на охлаждане. При допълнително охлаждане, водните пари ще кондензират и ще се превърнат в течност (роса). Когато въздухът се охлади до течно състояние в следствие на контакта с повърхност, която е по-студена от самия въздух, водата ще кондензира върху повърхността. Температурата на точката на оросяване е пропорционална на влажността. По-високата точка на оросяване означава повече влажност във въздуха.

Сензорите на Sentera измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.
 

Вентилацията във функция на температура и относителната влажност е необходима в стаи, където се наблюдават големи колебания в температурата или относителната влажност, като кухненски помещения или бани.
Докладвайте за грешка