Sprite icons
Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar

Givare för giftiga gaser


Dessa sensorer mäter giftiga gaser i byggnader eller parkeringshus. LPG-, CO- och NO2-sändare finns i olika kapslingar. De mäter temperatur, relativ luftfuktighet, CO och gasol eller NO2 koncentration. Förbränningsprocesser - till exempel bilar som rör sig i ett slutet parkeringsgarage - släpper ut giftiga gaser som kvävedioxid (NO2) och kolmonoxid (CO). För att upprätthålla en adekvat hälso- och komfortnivå måste koncentrationen av dessa giftiga gaser övervakas så att frisk luft kan tillföras i tid.

Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.