Sentera använder cookies!
Integritetspolicy
Logo Sentera
Sentera - din partner i HVAC-kontrollösningar
Search
Kategori

Vad är skillnaden mellan 3-tråds och 4-tråds anslutning?

En Sentera F-sensor har en matningsspänning på 24 VDC. Denna typ av sensorer kräver en 4-trådsanslutning. De kan anslutas med en 4-tråds elkabel: 2 ledningar för matningsspänningen och 2 ledningar för utsignalen. I F-typ sensorer är jordanslutningarna för matningsspänningen och för den analoga utgången galvaniskt separerade. Det är därför de behöver en 4-trådsanslutning.

En 4-trådsanslutning minskar risken för elektriska störningar eftersom matningsspänningen och utsignalen förblir helt separerade.

En G-typ Sentera-sensor har en matningsspänning på 24 VAC eller 24 VDC. Denna typ av sensorer kräver en 3-trådsanslutning. De kan anslutas med en 3-tråds elkabel. Jordanslutningen till matningsspänningen (V-) är internt ansluten till den analoga utgångens jord (GND). Det kallas en "gemensam jord". Detta innebär att endast 3 ledningar krävs för att ansluta matningsspänningen och den analoga utgången. På grund av denna "gemensamma jord" kan sensorer av typen G och -F inte användas tillsammans i samma nätverk.
 
Anslut aldrig den gemensamma jorden för sensorer av typ G till andra enheter som drivs med likspänning. Om du gör det kan de anslutna enheterna skadas permanent.
Webbplatsen stöds inte i Internet Explorer! Använd Chrome, Firefox, Edge eller annan webbläsare.