Sprite icons

Hur används ett ventilationssystem under COVID-19?

Risken för överföring av SARS-CoV-2-virus via aerosoler verkar vara ganska låg utomhus eller i slutna utrymmen med stor volym. Förutom de vanliga standard hygienåtgärderna rekommenderar REHVA - Federation of European HVAC associations - att öka ventilationen för att minska risken för kontaminering eller överföring via luften. De rekommenderar att inaktivera inomhusluftcirkulationen, för att öka tillförseln av frisk luft och utsugningshastigheten för gammal luft. Ventilationssystemet bör aktiveras kontinuerligt. För utrymmen som inte är upptagna kan luftvolymflödet reduceras för att spara energi.
 
Om inget ventilationssystem finns tillgängligt, rekommenderar de att man använder fönsterluftning i kombination med övervakning av inomhusluftkvaliteten. Sentera rekommenderar att använda CO2-givare eller luftkvalitetssensorer för att övervaka din inomhusluftkvalitet. Dessa HVAC-sensorer är utformade för att övervaka luftkvaliteten inomhus. Långt innan de närvarande kommer att uppleva dålig luftkvalitet eller brist på ventilation kommer Sentera HVAC-givare att varna dig om att öppna fönstret.

Upptäck alla möjligheter på vår mikrosite
Rapportera ett fel