Sprite icons
Sentera používá cookies !
Zásady ochrany osobních údajů
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Čidla CO2


Snímače CO2 jsou k dispozici v různých provedeních. Tato čidla NDIR CO2 měří teplotu, relativní vlhkost a CO2. Oxid uhličitý neboli CO2 je produktem lidského metabolismu. Střední až vysoké hladiny CO2 mohou způsobovat bolesti hlavy a únavu. Aby se zabránilo vysoké koncentraci oxidu uhličitého v budově nebo v místnosti nebo aby se tato koncentrace snížila, měl by být do místnosti přiváděn čerstvý vzduch. NDIR je průmyslový termín pro "nedisperzní infračervené záření" a jedná se o nejběžnější a nejadekvátnější typ čidla používaného k měření CO2.

Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.