Sentera používá cookies !
Zásady ochrany osobních údajů
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions
Search
Kategorie

Jak připojit řídicí signál 0-10 V?

Rozlišujeme 2 různé situace:
 
1. Pasivní potenciometr nebo potenciometr 10KΩ lze připojit k regulátoru otáček ventilátoru nebo EC ventilátoru pomocí 3 vodičů. V tomto případě je napětí dodáváno regulátorem otáček ventilátoru nebo EC ventilátorem. Potenciometr nemá samostatné napájení. Potenciometr generuje signál 0-10 V změnou odporu.
 
2. Pokud je řídicí signál 0-10 V generován externím zařízením (např. PLC) se samostatným napájením, je velmi důležité propojit zem externího zařízení se zemí analogového vstupu regulátoru otáček ventilátoru.
 
Zařízení s různými napájecími zdroji mají obě různé úrovně uzemnění - tzv. virtuální uzemnění. Aby byla zaručena stabilita řídicího signálu, je třeba obě virtuální země propojit tak, aby byly "společné" propojením jejich svorek GND. Tím se udrží jejich zemnicí nebo nulové úrovně stejné. Nejsou-li obě zemnicí svorky propojeny, může být výsledek řízení velmi nepředvídatelný. Otáčky ventilátoru se mohou náhodně měnit v důsledku virtuálních zemnění.
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.