Sprite icons

Jak rekalibrovat čidlo CO2?

Čidla CO2 nevyžadující údržbu
Díky vestavěnému autokorekčnímu algoritmu ABC jsou čidla CO2 Sentera v běžném prostředí bezúdržbová. ABC je zkratka pro automatickou korekci základní linie. Díky tomuto algoritmu nevyžadují senzory CO2 Sentera manuální rekalibraci. Po instalaci se automaticky rekalibrují samy. Tato funkce odstraňuje jednu z největších obav spojených se snímáním CO2: odchylku čidla a rutinní údržbu kvůli rekalibraci.
  
Prakticky všechny detektory plynů podléhají určité odchylce, včetně čidel CO2. Míra odchylky je částečně závislá na použití kvalitních součástí a dobré konstrukci. Ale i při použití kvalitních komponent a vynikající konstrukce může u CO2 čidla docházet k malé odchylce. To může v konečném důsledku vést k nutnosti rekalibrace senzoru. Takový proces ruční rekalibrace je jednoduchý, ale časově náročný, a proto se může proměnit ve značné náklady, pokud je rekalibrace vyžadována často. Díky inteligentnímu rekalibračnímu algoritmu se prodlužuje životnost čidla a lze dosáhnout významných úspor nákladů (na údržbu).
  
  
Jak funguje algoritmus automatické rekalibrace?
Mikroprocesor snímače si pamatuje nejnižší koncentraci CO2, která se vyskytla během posledních 24 hodin. Tento nejnižší bod je považován za vnější hladinu CO2 (základní úroveň). Snímač je dostatečně inteligentní na to, aby odečetl periodicky se opakující zvýšené hodnoty, které se mohou vyskytnout, pokud byl například prostor výjimečně využíván 24 hodin denně. Jakmile snímač shromáždí 14 minimálních hodnot CO2, provede statistickou vlastní analýzu. Pokud analýza dojde k závěru, že dochází k odchylce čidla, provede se malá korekce kalibrace čidla, aby se odchylka vyrovnala nebo aby se opravila základní linie.
 
Autokalibrace CO2 čidla

Algoritmus autokalibrace čidla CO2 je určen pro aplikace, kde jsou prostory pravidelně neobsazené po dobu alespoň 4 hodin denně, aby koncentrace CO2 ve vnitřním prostoru mohla klesnout na obvyklé venkovní úrovně.
 
Pokud je čidlo CO2 Sentera použito v aplikaci, kde se pravděpodobně nebudou pravidelně vyskytovat venkovní koncentrace CO2, měl by být autokalibrační algoritmus deaktivován. To lze provést prostřednictvím registru Modbus Holding Register 40.
Ve výchozím nastavení je autokalibrační algoritmus povolen.
Nahlásit chybu