Sprite icons

Jak používat větrací systém v období pandemie COVID-19?

Riziko přenosu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím aerosolů se zdá být poměrně nízké venku nebo ve velkých uzavřených prostorách. Kromě obvyklých standardních hygienických opatření doporučuje REHVA - Federace evropských asociací HVAC - zvýšit intenzitu větrání, aby se snížilo riziko kontaminace nebo přenosu vzduchem. Doporučují deaktivovat recirkulaci vzduchu v interiéru, zvýšit míru přívodu čerstvého vzduchu a míru odvodu znehodnoceného vzduchu. Větrací systém by měl být zapnutý nepřetržitě. V prostorách, které nejsou využívány, lze snížit objemový průtok vzduchu, aby se ušetřila energie.

V případě, že není k dispozici žádný větrací systém, odborníci doporučují větrání okny v kombinaci s monitorováním kvality vnitřního vzduchu. Společnost Sentera doporučuje používat ke sledování kvality vnitřního vzduchu snímače CO2 nebo čidla kvality vzduchu. Tyto snímače jsou určeny k monitorování kvality vzduchu uvnitř budov. Dlouho předtím, než obyvatelé domu zaznamenají špatnou kvalitu vzduchu nebo nedostatečné větrání, vás senzory Sentera upozorní, abyste otevřeli okno.

Větrání během pandemie
Nahlásit chybu